Erkki Bahovski
Autor
Erkki Bahovski
Diplomaatia endine peatoimetaja
Teemad:
Viimati uuendatud: 01. jaanuar 2021, 00:00

Sisepoliitilised tõmblused kummaski riigis mõjutavad Euroopa Liidu arengut.

Nr 178/179 • Juuni 2018

Imperiaalse mõtteviisi katse Euroopa lõimumispoliitika elluviimisel

Nr 145 • September 2015

Välispoliitika tegemine on muutunud üha enam avalikuks asjaks.

Nr 187 • Märts 2019

Meie välistegevus peab tagama riigi iseolemise.

Nr 173/174 • Veebruar 2018

Mauno Koivisto (25.11.1923 – 12.05.2017)

Nr 165 • Mai 2017

Soome uurijad on pidanud Jakobsoni uue välispoliitika koolkonna loojaks.

Nr 116 • Aprill 2013

Eesti riigi noorus ja väiksus ning ajaloolised iseärasused ongi üks põhjus, miks siinmail ei ole säärast välispoliitilist debatti kui näiteks USAs, Suurbritannias või Prantsusmaal.

Nr 79 • Märts 2010

Kui nõukogude ajal vahendas põhjaeestlastele tõde Soome televisioon, siis praegu saavad paljud soomlased just Eestist või eestlaste vahendusel sellist infot või arvamusavaldusi Venemaa kohta, mida nad enda poliitikuilt ei kuule.

Nr 61 • September 2008

Seni on Brüsseli otsuseid kodanikele enamasti "tõlkinud" nende oma maa poliitikud. Enne valimisi võtavad "tõlked" aga kuju, mis kellelegi parajasti kasulik...

Nr 26 • November 2005

Kas ei kõlanud 1600. aasta paiku samasugused argumendid nagu praegugi, et väide, nagu tiirleks Maa ümber Päikese, mitte vastupidi, solvab kõikide usklike tundeid?

Nr 30 • Märts 2006

Kui 20. sajand algas tõdemusega, et ka väikerahvastel on õigus omariiklusele ja vähemalt paberil korrastati rahvusvahelised suhted kokkulepitud normide alusel, siis lääne plaanide nurjumine Kosovos annaks selge signaali – väikerahvastel pole mõtet omariiklust loota.

Nr 52 • Detsember 2007

Piirilepete ratifitseerimist pole näha ei Eesti ega Venemaa seadusandlikus kogus.

Nr 197/198 • Veebruar 2020

Euroopa Liit on võitleb Maailma Kaubandusorganisatsioonis suurema avatuse eest. Euroopa Komisjoni kaubandusdirektoraadi WTO üksuse juht Denis Redonnet ütleb intervjuus Diplomaatiale, et WTO uuendamine tagaks kaubanduses rahu ja stabiilsuse ka tulevatele põlvedele.

Nr 195 • November 2019

Eestil on juhtiv osa NATO hübriid- ja küberohtude kaitses.

Nr 188 • Aprill 2019

Kataloonia valitsuse kommunikatsioonibüroo juht Jaume Clotet arvab intervjuus Diplomaatiale, et nagu Balti rahvastel on ka katalaanidel õigus oma tuleviku üle ise otsustada.

Nr 169 • September 2017

NATO laienemine pole kaugeltki läbi, usub USA endine alaline esindaja NATO juures.

Nr 157 • September 2016

Eesti avalikkus tähistas jaanuaris Jaan Poska 150. sünniaastapäeva.

Nr 149/150 • Veebruar 2016

Küberjulgeoleku eest vastutav Briti minister ütleb, et tuleb leida tasakaal küberjulgeoleku ja isikuvabaduste vahel.

Nr 108 • August 2012

Mõttekoja Euroopa Välissuhete Nõukogu tegevdirektor Mark Leonard ütleb, et Euroopa Liit on suhetes Venemaaga tugev eeskätt pikemaajalises perspektiivis, kuid lühema aja vältel suudab Moskva esitada ühendusele tõsiseid väljakutseid.

Nr 63 • November 2008
Luuk van Middelaar. Alarums&Excursions. Improvising Politics on the European Stage. Agenda Publishing Ltd, 2019. 301 lk

Hollandi politoloogi ja Euroopa Liidu Ülemkogu eelmise eesistuja Herman van Rompuy kõnekirjutaja Luuk van Middelaari uuest raamatust kirjutades ei saa mööda tõigast, et algse, hollandikeelse raamatu pealkiri oli lihtne „De nieuwe politiek van Europa“ (e k: „Euroopa uus poliitika“), kuid inglise keeles muutus pealkiri „seksikamaks“, lisades dramaatilisust.

Nr 192 • August 2019
Timothy Snyder. On Tyranny. Twenty Lessons from the Twentieth Century. The Bodley Head, London, 2017. 126 lk

„Ajalugu ei kordu, kuid ta instrueerib,“ nendib ajaloolane, mitmete eesti keeleski ilmunud ajalooraamatute autor Timothy Snyder oma uusimas teoses „On Tyranny. ...“.

Nr 166/167 • Juuni 2017
Kaja Kunnas & Marjo Näkki Suomenlahden suhdekirja. Uudet vaaran vuodet. Kosmos, Helsingi 2016, 272 lk.

Vaatamata Eesti ja Soome väga headele suhetele tulevad aeg-ajalt sisse mõrad. Jutt ei käi loomulikult kultuurist, kaubandusest või igapäevakontaktidest. Jutt käib poliitikast.

Nr 154/155 • Juuni 2016
Timothy Snyder. "The Holocaust As History And Warning", The Bodley Head, 2015, 462 lk.

„Veremaadest“ ja „Punasest printsist“ eesti lugejale tuttav Yale’i ülikooli ajalooprofessor Timothy Snyder on seekord pööranud oma uues raamatus „Black Earth. The Holocaust As History And Warning“ tähelepanu teemale, mis siiani kütab kirgi Eestis ja mujalgi ning mida on mõnikord üritatud ka „ajalooväliseks“ sündmuseks muuta – see on holokaust.

Nr 147 • November 2015
Margaret MacMillan. The War that Ended Peace. How Europe Abandoned Peace for the First World War. London, Profile Books 2013. 704 lk.

Sel suvel möödub 100 aastat Esimese maailmasõja puhkemisest ja sestap polegi imestada, et sel ajal või enne seda üritavad ajaloolased ja teisedki taas kord lahti mõtestada selle suure tragöödia põhjusi ja tagajärgi.

Nr 130/131 • Juuni 2014
Heikki Rausmaa. Kyllä kulttuurin nimissä voi harrastella aika paljon. Suomen ja Viron poliittiset suhteet keväästä 1988 diplomaattisuhteiden solmimiseen elokuussa 1991. Helsingin yliopisto, 2013.

Rausmaa on kummutanud müüdi, nagu poleks Soome, eriti toonase presidendi Mauno Koivisto isikus, toetanud Eesti iseseisvuspüüdlusi.

Nr 125/126 • Veebruar 2014
Jaakko Blomberg. Vakauden kaipuu. Kylmän sodan loppu ja Suomi. Werner Södeström Osakeyhtiö, Helsinki 2011. 696 lk ja Kulle Raig. Pitkä matka lähelle. Naapuriksi vaapa Viro. K&K Kirjastus, 2011. 316 lk.

Soomes avaldatud uued raamatud lähiajaloost Soome ja Eesti pilgu läbi vaadatuna lisavad mõistmist naabrite vahel.

Nr 103 • Märts 2012
Arto Luukkanen, „Suomi Venäjän taskussa”. Werner Södeström OY, Helsinki 2010.

Kui Soome ekspresident Mauno Koivisto esitles 2002. aastal Tallinnas oma raamatu „Vene idee“ eestindust, kõlas küsimus, mis võiks olla Soome ja Eesti idee. „Ellu jääda,“ vastas ekspresident. „Suomi Venäjän taskussa“ tegeleb põhimõtteliselt sama ideega, kuid on selge, et teistel tingimustel kui Koivisto.

Nr 90 • Veebruar 2011
Daniel Johan Goldhagen "Worse than War. Genocide, Eliminationism, and the Ongoing Assault on Humanity" London: Little, Brown 2010 658 lk

Lugesin mai Diplomaatiast kaitseväelase Rene Toomse kirjutist "Rahvas sõjas. Väikeriigi võimalus olla suurem suurriigist", kus ta kirjutab, et tänapäevane sissisõda suurema riigi vastu võib olla vägagi edukas.

Nr 83/84 • August 2010
Chris Patten, "What Next? Surviving the Twenty-First Century". Allen Lane, First Edition edition, 2008. 490 lk.

Euroopa Komisjoni endine välissuhete volinik Chris Patten annab oma viimases raamatus "What Next? Surviving the Twenty-First Century" aimu, missuguste teemadega peaksid kokku puutuma Euroopa asjades kaasa rääkida soovivad poliitikud. Kas on see häälte jahtimine odavate loosungitega?

Nr 71/72 • August 2009
Dominique Moisi "The Geopolitics of Emotion. How Cultures of Fear, Humiliation and Hope are Reshaping the World" The Bodley Head, London 2009

Prantsuse mõtlejate vaateid rahvusvahelistele suhetele ei levi Eestis just ülearu tihti. Eks põhine see arvustuski ingliskeelsel variandil Prantsuse rahvusvaheliste suhete instituudi vanemnõuniku Dominique Moisi kirjutatud raamatust. Kuid loota samas, nagu suudaksid kõik lugeda rahvusvahelistest suhetest raamatuid prantsuse, saksa, rootsi, hiina, jaapani ja teistes keeltes, oleks ka naiivne.

Nr 74/75 • November 2009
Sofi Oksanen. "Puhdistus". Helsingi, Werner Södeström Oy, 2008, 381 lk.

Pärast Läti punapartisani Vassili Kononovi õigeksmõistmist Euroopa Inimõiguste Kohtus ja Venemaa algatatud natsismi heroiseerimist tauniva resolutsiooni vastuvõtmist ÜROs tundus, et ajalugu läbi Moskva prillide on taas võidule pääsemas.

Nr 64 • Detsember 2008
USA
Bill Clinton. My Life. Hutchinson, London 2004. 1024 lk.

Lääne pressis juba kõvasti kritiseeritud USA eelmise presidendi Bill Clintoni mälestusteraamat "My Life" pole muidugi puhtalt välispoliitika-alane teos. Küllalt palju räägib Clinton oma elust Arkansases, puistates lugeja üle nimereaga, mis ütleb ilmselt vähe ka tavalisele ameeriklasele, rääkimata välismaalasest.

Nr 12 • September 2004
USA
Joseph S. Nye jr. Soft Power. The Means to Success in World Politics. Public Affairs, New York 2004. 192 Ik.

Briti mõtleja Timothy Garton Ash mainib oma teoses "Free World" ("Vaba maailm") Joseph S. Nye jr raamatu "Soft Power" kohta, et power, millest kõneleb Nye, on külgetõmbavus (power to attract). See pole pelgalt majanduslik või sõjaline jõud, vaid just see, mis kallutab kaalukausi selgelt Euroopa kahjuks ja Ameerika kasuks.

Nr 17 • Veebruar 2005
Bernard Wasserstein. «Barbarism and Civilization. A History of Europe in Our Time». Oxford University Press 2007. 901 lk.

Mis parata – Eestis ei ole peaaegu midagi, mida ei annaks vaadata läbi Venemaa prisma. Mõned kutsuvad seda paranoiaks, mõned eestlaste kinnisideeks ja iga kord, kui Venemaa Eestit süüdistab, lisab see vaid õli tulle.

Nr 58/59 • Juuni/juuli 2008
Strobe Talbott, The Great Experiment. The Story of Ancient Empires, Modern States, and the Quest for a Global Nation. 496 lk, Simon & Schuster, 2008

Et endine USA asevälisminister ja praegune Brookingsi mõttekoja president Strobe Talbott oli kirjutanud paeluva raamatu „Vene sild“ 1990. aastate USA presidendi Bill Clintoni diplomaatiast Venemaaga, ootasin põnevusega tema uut raamatut „The Great Experiment. The Story of Ancient Empires, Modern States, and the Quest for a Global Nation.“

Nr 55 • Märts 2008
Jan Zielonka. Europe as Empire. The Nature of the Enlarged European Union. Oxford University Press, Oxford, 2006. 293 lk.

Mõned ütlevad, et ajalugu käib tsüklikaupa, kuid ei korda ennast sajaprotsendiliselt. Praegune kriis Euroopa Liidus, samuti aga laiemad muutused üleilmastumise ja terrorismi tõttu rahvusvahelisel areenil on lisanud kaalu nende uurijate ja publitsistide häältele, kelle sõnul tuleks praegust maailma vaadelda mitte Vestfaali, vaid keskaegse paradigma alusel.

Nr 34 • Juuni 2006
USA
Zbigniew Brzezinski, Second Chance. Three Presidents and the Crisis of American Superpower. Basic Books, New York 2007. 234 lk.

USA presidendi Jimmy Carteri aegse julgeolekunõuniku Zbigniew Brzezinski raamat pakub huvi eeskätt välispoliitika teostamise seisukohalt, see ei ole kõikehõlmav ajaloolis-poliitiline kokkuvõte külma sõja lõpust tänapäevani.

Nr 49/50 • Oktoober 2007