Jäta menüü vahele

Ootame kaastöid

Diplomaatia toimetus ootab kommentaare, analüüse ja arvustusi välis-, kaitse- ja julgeolekupoliitika praktikutelt ja ekspertidelt. Eelistame Diplomaatiale kirjutatud ehk teistes väljaannetes varem avaldamata artikleid.

Siit leiad mõned abistavad juhised, mida silmas pidada kirjutama asudes ning enne artikli toimetusse saatmist.

Väärtustame Sinu arvamust

Me hindame kõrgelt Sinu isiklikke hinnanguid, vaateid ja kogemusi, näiteid artiklis. Samas, artiklis väljendatud vaated ja arvamused kuuluvad Sulle, autorile, ning ei esinda tingimata Diplomaatia toimetuse ega seda välja andva Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (RKK) seisukohti.

Kommentaar, analüüs või arvustus

Diplomaatia avaldab artikleid kolmes žanris:

Kommentaar – lühem artikkel, mis vaagib konkreetset sündmust, kellegi teise arvamust vms.

Analüüs – pikem artikkel, mis analüüsib sündmust ja/või selle mõju ning ära on toodud allikad.

Arvustus – välis-, kaitse- või julgeolekupoliitilise raamatu, filmi, etenduse kommenteeritud ülevaade.

Viitamine, allikate loetelu

Diplomaatia ei ole akadeemiline väljaanne, kuid allikatele viitamine lisab väidetele kaalu. Võrguväljaande viited tuleb sisestada linkidena tekstis vastava märksõna taha, ülejäänud viited joonealuste märkustena. RKK kasutab oma publikatsioonides Chicago viitamise stiili.

Esimene samm: võta ühendust

Saada ettepanek kaastööks aadressile diplomaatia@icds.ee. Püüame anda tagasisidet ettepanekule töönädala jooksul.

Enamik artikleid vajab selguse, loetavuse ja mahutavuse huvides toimetamist ehk artikli saatmine tähendab üldjuhul alles töö algust ning toimetuse ja autori koostööd.

Autori foto ja ühismeedia

Artikli juures on autori portreefoto ning võrguväljaandes viited tema Twitteri/LinkedIni kontodele (juhul kui on), kust lugeja leiab täpsemat infot.

Toimetus ootab koos kaastööga vastavaid linke ühismeedia kontodele ning trükikvaliteediga portreefotot: horisontaalne ehk laiformaat, kõrge resolutsiooniga (soovitavalt 300 dpi).  

Honorar

Toimetus võib, aga ei pruugi kaastöid honoreerida. Kohustume honoreerima vaid artikleid, mille osas on sõlmitud eelnev kokkulepe.

Diplomaatia artiklite avaldamine teistes väljaannetes

Diplomaatia ajakirjas ja kodulehel avaldatud artiklid ja teised materjalid on autorikaitse objektiks, mille kopeerimine ja levitamine Diplomaatia vastutava väljaandja RKK kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud. Kirjaliku nõusoleku saamiseks palume pöörduda Diplomaatia toimetuse poole e-posti aadressil diplomaatia@icds.ee.

Diplomaatia materjalide kasutamisel tuleb austada toimetuse ja autorite autoriõigust artiklitele ja muudele materjalidele. Seda sõltumata materjali allikast.

Materjalide kasutamisel kehtivad teose vaba kasutamise õiguslikud reeglid ja põhimõtted. Iga artikli refereerimisel tuleb avaldada selle avaldamise koht ja autor. Internetikeskkonnas refereerimisel tuleb lisada lisaks eelnimetatule ka link refereeritavale artiklile. Refereeritud artikli järele tuleb lisada internetis viide Diplomaatia originaalmaterjalile: “Artikli täisteksti loe ajakirja Diplomaatia kodulehelt”, mis on klikitav ning suunab otse Diplomaatia artiklile, mida kasutati.

Eeltoodud nõuded kehtivad juhul, kui pole lepitud kokku teisiti.

RKK jätab endale õiguse igal ajal antud tingimustesse teha parandusi, mis hakkavad kehtima avaldamise hetkest.