Jäta menüü vahele

Kodaniku käsiraamat 21. sajandiks

Timothy Snyder. On Tyranny. Twenty Lessons from the Twentieth Century. The Bodley Head, London, 2017. 126 lk

„Ajalugu ei kordu, kuid ta instrueerib,“ nendib ajaloolane, mitmete eesti keeleski ilmunud ajalooraamatute autor Timothy Snyder oma uusimas teoses „On Tyranny. …“.

Erkki Bahovski
Erkki Bahovski

Diplomaatia endine peatoimetaja

Õigemini ei ole tegemist teose, vaid pigem pamfletiga. Või manuaaliga, kui soovite. Ehk siis õpetusega, kuidas osutada USA presidendi Donald Trumpi autoritaarsele võimule kodanikuvastupanu.

Siiski, enne kui Trumpini jõuda, tuleks vaadelda ajaloo instrueerivust. Jah, tõesti, Snyderi käsituses on 20. sajandist pärinevad õppetunnid piisavalt hoiatavad, et mitte samu asju korrata nüüd, 21. sajandil. Kuid kas ajalugu ikka instrueerib?

Teine Eestis samuti tuntud ajaloolane Seppo Zetterberg on ajaloo kohta teistsugusel arvamusel. „See õpetab vaid seda, et sellest ei õpita midagi. Inimene on nii raske õpilane, et ta ei soovi ajaloost midagi õppida,“ ütles ta mulle intervjuus (Sirp, 04.12.2015).

Muidugi, alati jääb võimalus, et õpetamise ja instrueerimise vahel on erinevus, kuid võib-olla sõnastas Snyder oma manuaali teadlikult nii, et ajalugu otsese õpetamise ülesandega mitte koormata.

Et Snyder tunneb hästi Adolf Hitleri mõttemaailma, võrdleb ta Trumpi pidevalt Hitleriga. Ehk siis õppetund, kuidas demokraatia tingimustes tuleb võimule diktaator. Nii näiteks hoiatab Snyder sõnakuulelikkuse eest – kui 1938. aastal annekteerisid natsid Austria, kuulasid austerlased lihtsalt natside sõna. Kuid natsidele tähendas see, et kõik oli võimalik.

Snyder hoiatab ka paramilitaarsete organisatsioonide eest, meenutades muidugi SSi, võrreldes neid Trumpi toetajatega, kes peksid Trumpiga mittenõustujaid valimisüritustel eemale.

Võib-olla on Snyder samas liiga kinni Hitleris ja Jossif Stalinis. Tema kriitikud on juba osutanud tõsiasjale, et erinevalt Hitlerist ja Stalinist pole Trumpil mingit ideoloogilist plaani ega maailmavaadet. Trumpi esimene välisvisiitki Lähis-Itta ja Euroopasse näitas, et ta mõtleb kui ärimees, lugedes välispoliitikat tehes raha ja pannes niiviisi välispoliitika rahaliste tehingute teenistusse. Ei Hitler ega Stalin kumbki mõelnud niiviisi.

Erinevalt Hitlerist ja Stalinist pole Trumpil mingit ideoloogilist plaani ega maailmavaadet. Trumpi esimene välisvisiitki Lähis-Itta ja Euroopasse osutas, et ta mõtleb kui ärimees.

Aga parem karta kui kahetseda. Kui võrrandist võtta välja Trump, siis võib mõnes võtmes Snyderi manuaali lugeda ka Euroopa ja Eesti kontekstis. Me näeme ju pidevalt, kuidas kodanikud ei usu enam meediat, tõmbuvad tegevusetusse ega osale poliitikas. Sest kõik olla ära tüüdanud või vale. Snyder hoiatab just säärase hoiaku eest, soovitades tellida trükiajakirjandust (vastandudes nii online– ja sotsiaalmeediale), lüüa kaasa kas parteides või mõnes muus organisatsioonis ja mitte lasta tungida oma eraellu. Sest vastasel korral kasutavad selle ära diktaatorid, see on kindlasti 20. sajandi õppetund.

Kui 20. sajand nägi revolutsionääri käsiraamatuid Che Guevaralt ja Mao Zedongilt sellest, kuidas sissisõjaga astuda vastu valitsuse ülevõimule ja lõppeks hävitada demokraatia, siis Snyderi teost tuleks võtta kui käsiraamatut kodanikele. Ehk siis, kuidas nullida diktaatorid juba eos.

Seotud artiklid