Jäta menüü vahele

Toimetus

Diplomaatia mõtestab Eesti välis-, kaitse- ja julgeolekupoliitikat ning aitab sügavamalt mõista maailmas toimuvat.

Indrek Kannik
Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor ning Diplomaatia vastutav väljaandja
Triin Oppi
Diplomaatia tegevtoimetaja

Väljaandja: Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus
Aadress: Narva mnt 63/4 East, Tallinn 10120
Kontakt: diplomaatia@icds.ee
Keeletoimetaja: Katrin Ringo
Ajakirja makett ja kujundus: Tuuli Aule
Kirjastaja: SA Kultuurileht
Levi ja tellimine: Marika Rohde, +372 6833 133, marika@kl.ee
Trükk: Printall
Kodulehekülg: Redwall Digital

Paberkandjal ajakiri ilmub neli korda aastas (veebruar, mai, august, november) kultuurilehe Sirp vahel, kuid seda on võimalik ka eraldi tellida.

Tellimine välismaale

Diplomaatia üksikmüügi kohad

Diplomaatia lugu

Otsus alustada ettevalmistusi Diplomaatia kirjastamiseks sündis 2003. aasta veebruaris. Selleks hetkeks keerutati mõtteid välis-, majandus- ja julgeolekupoliitilise sõnaga moodsa ja keerulise ajakirja loomisest juba mõnda aega. Soov kaasa rääkida ja mõelda rahvusvahelises elus oli suur. Kasvamas oli põlvkond, kellel oli tahtmist, oskust – ja mis peamine – ka mida eesti keeles välispoliitika ja julgeoleku valdkonnas öelda. Mõistagi tuli kaastööle kutsuda neid rahvusvaheliste suhete suuri nimesid, kellega ja kelle toel iseseisvuse taastanud Eesti esimesi samme maailmapoliitikas tegi.

Soov oli võimalik uus väljaanne pista juba ilmuva päeva- või nädalalehe vahele. Sestap otsustati läbi rääkida Sirbi tollase peatoimetaja Mihkel Mutiga. Mihkel oli suhteliselt hiljuti osalenud noore Eesti diplomaatia taaskäivitamisel ja nimetas end tagasihoidlikult välispoliitika huviliseks. Kuivõrd väljaande rahastus pidi tulema kaitseministeeriumi eelarvest, siis koostöö riigieelarvelise, mitte eraväljaandega, oli igati loogiline.

Ja siis ta ilmus, 2003. aasta oktoobris. Lootuses, et suudame kosuda ja ühe-mehe-etenduse asemel edaspidi toimetust kasvatada. Marianne Mikko, Kadri Liik, Kaarel Kaas, Iivi Anna Masso ja Erkki Bahovski juhtisid aga aastate jooksul sisuliselt üksi, kuid kindlal käel Eesti välis- ja julgeolekupoliitilise ajakirjanduse lipulaeva. Esimesed kolm aastat täitis vastutava väljaandja rolli Eesti Välispoliitika Instituut ja Andres Kasekamp, seejärel juba Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus ja Madis Mikko.

Algusest peale on Diplomaatia paberkandja lugejaskond püsinud pidevalt 5000 huvilise ringis. Aastail 2003-2020 ilmunud enam kui 200 numbris on sõna saanud sadu autoreid.

Aeg toob muutusi. Diplomaatia puhul peamiselt vormis. Sisuks jääb endiselt Eestile üliolulise välis- ja julgeolekupoliitilise turvakilbi loomine. Aastast 2021 ilmub Diplomaatia paberkandjal ajakirjana neli korda aastas. Vahepeal jõuavad lugejateni artiklid Diplomaatia uuenenud võrguväljaandes.