Jäta menüü vahele

Diplomaatia

Ohtlik maailm ja Diplomaatia

Nr 49/50 • Oktoober 2007

Ohtlik maailm ja Diplomaatia

Ei ole enam kellelegi uudiseks, et külma sõja lõppedes loodetud rahuriik ehk „ajaloo lõpp” jäi tulemata. 2001. aasta 11. septembril lõikasid New Yorgi taevast lõhestanud lennukid uue rindejoone otsekui noaga kõikide teadvusse. Ent kuus aastat ning mitu sõda hiljem mõjub ikkagi kummastavalt, kui sassis, kaootiline ning paljudest nurkadest kärisev on meie praegune maailm. Ning kui halvasti me oma olukorda suudame mõista.

Nr 49/50 • Oktoober 2007

Külma sõja järgse ajastu lõpp

Euroopa võiks Venemaa suhtes ajada heasoovliku hoolimatuse poliitikat, soovitab president Ilves.

Nr 49/50 • Oktoober 2007

Loojangu lapsed

Euroopat ootab ees ebastabiilsuse ajastu. Vaja on otsustavat tegutsemist.

Nr 49/50 • Oktoober 2007

Unelmate lõpp, ajaloo tagasitulek

Rahvusvaheline konkurents ja Ameerika juhtroll.

Nr 49/50 • Oktoober 2007

Ideoloogia mõistmise asemel

Ideoloogiline prisma moonutab tegelikkust ning segab objektiivset ja kainet analüüsi.

Nr 49/50 • Oktoober 2007

Putini dilemma

Putini suurim probleem on, et ta ei saa jätta enda asemele nõrka järglast, kuid ei või mantlipärijaks määrata ka tugevat poliitikut.

Nr 49/50 • Oktoober 2007

Meie olemine ja kestmine

Olla on hea, aga kestmine on olulisem ja see esitab meile tõsise väljakutse – kas suudame end ületades muutuda koos maailmaga.

Nr 49/50 • Oktoober 2007

Tänapäeva relvastatud konflikt. Mõned mõtted levinud arusaamadest ja nende kasutamisest

Kõik strateegia kujundamisel ja teostamisel kasutusel mõisted peavad olema selge sisuga ja sobima kokku meie keerulise tegelikkusega. Vastasel juhul on tegu lihtsalt tulutu moehullusega.

Nr 49/50 • Oktoober 2007

Relvastuskontroll ja usaldusmeetmed – üks julgeoleku tõstmise vahendeid

Eesti panus on relvastuskontrolli alal siiani olnud pigem mõistva kaasaskõndija kui aktiivse eestkõneleja oma, oluline oleks aga seda enda julgeoleku suurendamiseks ära kasutada.

Nr 49/50 • Oktoober 2007

Rahvuslik versus kollektiivne, demokraatlik versus autokraatlik

Demokraatlike väärtuste ruum peab olema piisavalt tugev ja jõukas kütkestamaks rahvaid, kelle teevalik seisab alles ees.

Nr 49/50 • Oktoober 2007

Afganistani ühiskonna tuum jääb väljapoole Lääne haardeulatust

Rännumehe, kirjaniku ja diplomaadi Rory Stewarti arvates võib ja tuleb Afganistanile pakkuda tehnilist laadi toetust ning abi, kuid mõtted selle maa olemuslikust ümberkujundamisest on targem maha matta.

Nr 49/50 • Oktoober 2007
USA

Kolm USA presidenti linnulennult

USA presidendi Jimmy Carteri aegse julgeolekunõuniku Zbigniew Brzezinski raamat pakub huvi eeskätt välispoliitika teostamise seisukohalt, see ei ole kõikehõlmav ajaloolis-poliitiline kokkuvõte külma sõja lõpust tänapäevani.

Nr 49/50 • Oktoober 2007

Arvude vaidlustamine

Septembri viimasel nädalal jõudis siinkirjutajani Aleksandr Djukovi raamat „Müüt genotsiidist – Nõukogude võimu repressioonid Eestis (1940–1953)”. Seitsmesajas eksemplaris ilmunud pehmekaanelise raamatu tiitellehel on autori omakäeline pühendus: „Eesti ajaloolastele teadusliku diskussiooni ja positsioonide lähenemise lootuses.” Püüan vastata autori lootusele vähemalt selle pühenduse esimeses pooles.

Nr 49/50 • Oktoober 2007

Uus külm sõda

Enne kui Lääs jõudis tajuda, et on võitnud külma sõja, on ta kaasa kistud uude külma sõtta. Selle on omakorda paljuski tinginud Lääne suutmatus aru saada sellest, kuidas tal õnnestus võita esimene külm sõda.

Nr 49/50 • Oktoober 2007

Asümmeetriline vastane

Nr 49/50 • Oktoober 2007