Margus Kolga

Erisaadik

Margus Kolga on töötanud kaitse- ja välisministeeriumis. Ta on olnud Eesti alaline esindaja ÜRO juures. Kolga juhtis Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu kampaania delegatsiooni. /2019

Autori artiklid