Margus Kolga
Autor
Margus Kolga
erisaadik
Teemad:
Viimati uuendatud: 10. august 2019, 20:43

ÜRO tegevuse tulemused võivad selguda tihti alles 10–15 aasta pärast.

Nr 192 • August 2019

Tegelikkuses oleksid inimkannatused ja inimohvrite arv palju väiksemad, kui leitaks jõudu kriisidesse sekkuda palju varem ja seda üldsegi mitte sõjaliste vahenditega.

Nr 123 • November 2013

Mõned aastad tagasi kirjutasin Diplomaatias artikli relvastuskontrollist ja desarmeerimisest. Muuhulgas käsitlesin seal ka Euroopa tavarelvastuse piiramise lepingut ja selle ümber toimuvat.

Nr 87/88 • Detsember 2010

21. sajandi algus pole tähendanud maailmale rahu. Pigem on see kaasa toonud varem prognoositud uute julgeolekuohtude ja -riskide teravdatud esiletuleku. Kui eelmisel kümnendil tuli eelkõige tegelda konfliktidega, mida põhjustasid etnilisel ja religioossel pinnal tekkinud erimeelsused ning mida omakorda vürtsitas ajaloolisest mälust väljakaevatud viha ja ülekohus, siis viimase kolme-nelja aasta ebastabiilsuse valitsevaks tunnuseks on terrorism ja massihävitusrelvade levik ning probleemid nende levikut toetavate riikidega.

Nr 6 • Märts 2004

Paljud reformiriigid võtavad Eesti nõu tõsisemaltki kui vanade lääneriikide õpetussõnu.

Nr 53 • Jaanuar 2008

Rahvusvahelistes organisatsioonides on väikese hääl tihtilugu paremini kosta ja tulemuslikum kui üksinda kahepoolsete suhete võrgustikus manööverdamisel.

Nr 113/114 • Veebruar 2013

Ühinenud rahvaste roll maailmas muutub koos maailma muutumisega mitmetahulisemaks.

Nr 110 • Oktoober 2012

"Milleks tõlkida eesti keelde raamatuid, millel on väga väike lugejaskond, kes loeb need niikuinii inglise keeles läbi?" küsivad skeptikud. Siiski, mõte on...

Nr 25 • Oktoober 2005

Eesti panus on relvastuskontrolli alal siiani olnud pigem mõistva kaasaskõndija kui aktiivse eestkõneleja oma, oluline oleks aga seda enda julgeoleku suurendamiseks ära kasutada.

Nr 49/50 • Oktoober 2007
Estonian Foreign Policy Yearbook. Toimetaja Andres Kasekamp. Väljaandja SA Eesti Välispoliitika Instituut, Varrak, 2004. 172 lk.

Eesti Välispoliitika Instituut (EVI) tuli 2003. aastal välja meeldiva üllatusega. Ilmus "Eesti välispoliitika aastaraamat". Aastaring on täis ning ilmumas on uus üllitis, mis kannab aastaarvu 2004.

Nr 7 • Aprill 2004
Eliot A. Cohen. Supreme Command - Soldiers, Statesmen and Leadership in Wartime. Anchor Books. A Division of Random House, Inc. New York, 2003. 304 lk.

Tegemist on raamatuga, mis ilmus 2002. aastal ning mis on paljude riikide sõjakoolide, aga ka politoloogide kohustusliku kirjanduse nimekirjas. 2003. aasta väljaandele on autor lisanud uue USA kaitseministri Rumsfeldi Afganistani operatsiooniga seotud tegevust analüüsiva järelsõna.

Nr 10/11 • Juuli/august 2004