Kaarel Kaas

Kaarel Kaas töötas Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses nooremteadurina projekti juures, mille eesmärgiks oli kaitseplaneerimise ja kaitsejõudude struktuuriga seotud küsimuste analüüsimine. Lisaks toimetas ta Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse ajakirja Diplomaatia.
Aastatel 1998–2003 töötas Kaarel ajalehes Postimees Eesti uudiste reporterina, kirjutades peamiselt poliitika-, kaitse- ja julgeolekuküsimustega seonduvatel teemadel. 2003–2006 töötas Kaarel Postimehe välisuudiste toimetajana, kajastades rahvusvahelist poliitikat ning külastades korduvalt erinevaid konfliktipiirkondi.
Kaitse- ja julgeolekupoliitikat käsitlevaid arvamuskirjutisi ning kolumne avaldab Kaarel ajakirjanduses praegugi regulaarselt.

Autori artiklid