Harri Tiido
Autor
Harri Tiido
suursaadik
Teemad:
Viimati uuendatud: 05. september 2015, 09:11

Euroopa Liit peab kohanema maailmaga, kus ta mõju võrreldes teiste mõjukeskustega kahaneb.

Nr 100 • Detsember 2011
USA

Tänapäeva maailmas pole enam võimalik untsu läinud riike oma viletsuse sisse virelema jätta: sealne ebastabiilsus levib lõpuks kaugele ja teeb palju pahandust. Kuidas abistada nii, et abist kasu on?

Nr 18/19 • Märts/aprill 2005

Siinse piirkonna riigid saavad teha paremat koostööd väljaspool tavaformaate.

Nr 145 • September 2015

Pensionieelik sai aru, et uusi trikke võib ja on vaja küll õppida, kuid vanu oskusi ei tohi sellepärast veel unarusse jätta.

Nr 68 • Aprill 2009

Diplomaatia eelmises numbris vaatles Alyson Bailes Euroopa Liidu (EL) kaitsekontseptsiooni tausta. Kaitsekontseptsioonid tulenevad aga julgeolekuhinnanguist ja järgnevalt põgus pilk Euroopa julgeolekupoliitilisele mõtlemisele.

Nr 5 • Veebruar 2004

Paradoksaalsel kombel on julgeoleku tagamine praegusel rahuajal vaata et raskem kui külma sõja ajal.

Nr 39 • November 2006

Demokraatlike väärtuste ruum peab olema piisavalt tugev ja jõukas kütkestamaks rahvaid, kelle teevalik seisab alles ees.

Nr 49/50 • Oktoober 2007
Max Jakobson. Tilinpäätös. Otava, Helsingi 2003. 415 lk.

Kui üks raamat on trükitud heale paberile ja hästi köidetud, siis on seda alati meeldiv kätte võtta. Kui sellel paberil ja nende kaante vahel leidub lisaks aga ka palju huvitavat, on mõnu mitmekordne. Selline raamat on näiteks diplomaatia veterani ja terava sulega analüütiku Max Jakobsoni mälestuste kolmas ning viimane köide "Tilinpäätös".

Nr 4 • Jaanuar 2004
Andrew Wilson. Virtual Politics: Faking Democracy in the Post-Soviet World. Yale University Press, New Haven and London, 2005. 336 lk.

Palju Venemaal ja mujal nähtavast võib näida reaalse demokraatliku protsessina, kuid tegelikult on see kõik virtuaalne, näiline, kunstlik.

Nr 26 • November 2005