Toomas Hendrik Ilves
Autor
Toomas Hendrik Ilves
Eesti Vabariigi president 2006–2016
Teemad:
Viimati uuendatud: 04. august 2017, 14:16

Bertelsmanni fondi Mohni auhinnatseremoonia tänukõne.

Nr 168 • August 2017

Euroopa peaks mõistma, et kui Helsingi kokkulepete reeglid ei kehti kas või ühe allakirjutanud riigi puhul, siis on olukord muutunud kogu Euroopa jaoks.

Nr 130/131 • Juuni 2014

Infotehnoloogia areng sunnib meid vaatama uue pilguga eesseisvatele ohtudele.

Nr 105 • Mai 2012

Muutuva maailmaga silmitsi seistes vajame Euroopas nii solidaarsust kui ka vastutust.

Nr 100 • Detsember 2011

Psühholoogiline kaitse peaks tähendama ka eksistentsiaalsetest hirmudest vabanemist.

Nr 91 • Märts 2011

Maailma ja Euroopa majanduse kriis toob kaasa uue lähenemise Uuele ja Vanale Euroopale.

Nr 89 • Jaanuar 2011

Milline on uute liikmesriikide mõju Euroopa Liidu raskesti tekkivale ühisele välis- ja julgeolekupoliitikale (ÜVJP)? Kui rääkida ELi liikmesriikide esindajatega, siis suurim mure - või lootus - seostub idaeurooplaste ameerikalembusest johtuva teistsuguse lähenemisega USA-le. Oma essees väidan, et sellise arengu tõenäosus on tunduvalt väiksem kui arvatakse, samal ajal pole praegused ELi riigid adunud survet, mida hakatakse avaldama idasuunalise poliitika korrigeerimiseks.

Nr 4 • Jaanuar 2004

Katsed luua Euroopa Liidule oma kaitsestruktuurid on peaaegu sama vanad kui Euroopa Liit ise. 50 aastat tagasi loodigi lisaks Euroopa Söe ja Terase Ühendusele (ECSC) ja Euroopa Majandusühendusele (EEC) ka Euroopa Kaitseühendus (EDC), tunduvalt kaugemale ulatav kontseptsioon kui need, millest viimastel aastatel Euroopas juttu on olnud.

Nr 14 • November 2004

Mõistkem, et vanad eeldused ja alused enam ei kehti. Selle omaksvõtt laseb meil hakata uuesti eristama olulist tähtsusetust, sisu vahust; see laseb meil mõista, kus me tegelikult praegu oleme.

Nr 62 • Oktoober 2008

Sama Francis Fukuyama, kes kunagi koos Milton Friedmaniga uskus vabade valimiste ja turgude kõike paikapanevasse jõusse, hoiatab nüüd, et õigusriik on osutunud erastamisest tähtsamaks. Fukuyama viimasest raamatust kirjutab Toomas Hendrik Ilves.

Nr 18/19 • Märts/aprill 2005

Euroopa võiks Venemaa suhtes ajada heasoovliku hoolimatuse poliitikat, soovitab president Ilves.

Nr 49/50 • Oktoober 2007

Läbi raskuste ja raadiosegajate omandet välispoliitilise haridusega osutus just Meri selleks ootamatuks kujuks, kes lõi lääneriikide soovkujutelma Balti riikide püüdlusist täiesti segi.

Nr 31 • Erinumber, märts 2006

Pärast kahe referendumi ja eelarvekõneluste läbikukkumist on Euroopa sügavas kriisis. Eesti ja teiste uute liikmete huvides on ta sealt välja tuua.

Nr 22/23 • Juuli/august 2005

Me ei tohi terrorismi puhul mõelda ainult otsesest ohust, füüsilisest kannatusest. 2001. aasta 11. septembril alanud Lääne-vastase terrorilaine oht seisneb hoopis muus.

Nr 37 • September 2006

In memoriam: Ronald Asmus 1957–2011

Nr 93 • Mai 2011

Eestis ilmunud nekroloogides Richard ehk Dick Holbrooke’ile võeti aluseks mujal ilmunud kirjutised, mis rääkisid tema vaieldamatult suurtest teenetest diplomaadina, eriti Bosnia sõja lõpetanud Daytoni lepingu läbirääkimistel.

Nr 89 • Jaanuar 2011

Muutunud ja muutuva maailmaga, globaliseerunud maailmaga, tihedama konkurentsiga maailmaga silmitsi seistes peame otsima uusi lahendusi, mis aitavad meil säilitada konkurentsivõimet ning Euroopale iseloomulikku elukvaliteeti, millega me tänaseks harjunud oleme.

Nr 73 • Oktoober 2009

Iga raamat, mis tõlgitakse eesti keelde, rikastab kultuuri ja parandab meie arusaama maailmast. Julgeoleku- ja välispoliitika-alased raamatud annavad eestlastele eriti seda viimast. Tegu on ju teemadega, mis viiskümmend aastat ei kuulunud avatud debatti, ilmusid vaid ühesuunalised mõttetud tekstid, mis sobisid parimal juhul heaks pilamaterjaliks.

Nr 25 • Oktoober 2005

Euroopa Liidus kujunenud olukorda, meeleolusid ja vastasseise hinnates peaksime liidu tuleviku osas muret tundma. Muudatused on tulekul, meeldigu need meile või mitte.

Nr 42 • Veebruar 2007
Fareed Zakaria. The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad. W. W. Norton & Co. New York 2003. 286 lk.

Tõesti, Fareed Zakaria raamat "The Future of Freedom. Illiberal democracy home and abroad" avaldas mulle muljet. On ju tihti nii, et peas liiguvad mingid mõtted mingi probleemse valdkonna kohta, aga need on hajusad, katkendlikud, poolikud, vajaksid tõsist läbitöötamist ja edasiarendamist. Ja siis leiad raamatu, kus keegi on samade asjade peale mõelnud ja rohkete faktide alusel suutnud materjali põhjalikult analüüsida.

Nr 2 • November 2003
Janusz Bugajski. Cold Peace: Russia’s New Imperialism. Center for Strategic and International Studies. Praeger, 2004. 302 lk.

On väga inimlik pidada just oma kannatusi kõige suuremaks, siiski ei pruugi see olla tõsi: Janusz Bugajski raamatust selgub, et nii NSV Liidu repressioonid kui iseseisva Venemaa propagandarünnakud laienevad peale meie veel teistelegi.

Nr 20 • Mai 2005
Peter Baker and Susan Glasser. Kremlin Rising: Vladimir Putin's Russia and the End of Revolution. Scribner, New York 2005. 453 lk.

Eesti pressis lõi hiljaaegu nädalaks-kaheks lõõmama debatt, et kas eestlane ikka teab midagi Venemaast. Paraku arutelust midagi enamat välja ei kasvanud ning teema kustus vaikselt. Kuid see küsimus, mis paratamatult mõjutab meie tulevikku ja millest on tuhat aastat sõltunud meie minevik, ei kao kuhugi.

Nr 25 • Oktoober 2005
America at the Crossroads: Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy.Yale University Press, New Haven, 2006. 226 lk.

Neokonservatiivse välispoliitika analüüs peaks panema ka Eesti paremini aduma, millised on või peaksid olema Eesti välis- ja julgeolekupoliitika põhialused.

Nr 33 • Mai 2006