Jäta menüü vahele

Diplomaatia

Laulust, lilledest ja pilvedest. Vikatist rääkimata.

Nr 58/59 • Juuni/juuli 2008

Laulust, lilledest ja pilvedest. Vikatist rääkimata.

Tavaliselt on kõige kaunim perspektiiv retrospektiiv. Vikat tundub teravam kui tegelikkuses, taevas heledam tema toonasest päristoonist ning mullase muru asemel võivad mälestustelõime kangru silme ette kerkida lilled, lilled, lilled.

Nr 58/59 • Juuni/juuli 2008 12. juuli 2008

Euroopa vastuoluline ühtsus

Küsimuste puhul, kus lääneriikide positsioonid on diametraalselt erinevad ja kus mittemidagiütlevad kompromiss-sõnastused ei ole võimalikud, on status quo’d muutvad otsused peaaegu saavutamatud.

Nr 58/59 • Juuni/juuli 2008 12. august 2008

Ajaloo lõpu lõpp ehk miks 21. sajand sarnaneb 19. sajandiga

Ülemaailmsest võistlusest demokraatlike ja autokraatlike valitsuste vahel saab 21. sajandi maailma domineeriv tunnusjoon.

Nr 58/59 • Juuni/juuli 2008 12. august 2008

Inimõiguste probleem ja rahvaste tulevik

Kas inimõigused on üldkehtivad või on see Lääne väljamõeldis, mille eesmärgiks on muu maailma oma kontrollile allutamine? Mil määral liigituvad inimõiguste alla kollektiivsed õigused – eeskätt rahvaste enesemääramisõigus?

Nr 58/59 • Juuni/juuli 2008 12. august 2008

Tiibeti mõju

Võideldes Tiibeti eest võitleme ka uiguuride eest Hiinas, võitleme karenite eest Birmas, soomeugrilaste eest Venemaal – just nii nagu 20 aastat tagasi sümboliseeris Baltikum suurele osale maailmast Nõukogude Liidu rahvaste vabaduspüüdeid.

Nr 58/59 • Juuni/juuli 2008 12. august 2008

End vabaks laulvad ikestatud rahvad

Mõneti kummaliselt on praeguste ikestatud rahvaste parim liitlane vene šovinism. Lühema aja kestel võib see muuta asju hullemaks, kuid see annab ometi millegi, millele vastu seista.

Nr 58/59 • Juuni/juuli 2008 12. august 2008

EL ja Venemaa: erinevad vaated, sügav sõltuvus

Majanduslik tegelikkus ja maailma sündmuste areng tõukavad Venemaa ja Euroopa Liidu taas vältimatult teineteise suunas. Uue lähenemise vundament kujuneb juba palju tõsisemaks kui eelmise kümnendi helged, aga üsna alusetud lootused.

Nr 58/59 • Juuni/juuli 2008 12. august 2008

Laulva revolutsiooni maailm

Lääne käitumine NSV Liidu lõpuperioodil oli paradoksaalne: “kurjuse impeerium”, mida iga hinna eest oli püütud ohjeldada, muutus stabiilsuse kehastuseks, mida iga hinna eest püüti säilitada.

Nr 58/59 • Juuni/juuli 2008 12. august 2008

Ilves: Kui saabusid loomeliitude pleenumi materjalid, siis ma sain aru, et tulen Eestisse

Intervjuus Diplomaatiale meenutab president Toomas Hendrik Ilves, kuidas 20 aastat tagasi haripunkti jõudnud laulev revolutsioon paistis piiri taha ning mismoodi maailm selle vastu võttis.

Nr 58/59 • Juuni/juuli 2008 12. august 2008

Tagasipöördumine „normaalsesse“ maailma

Missugune on „normaalne maailm“? Kagani „normaalne maailm“ on maailm, kus suurriigid oma globaalse võimupositsiooni pärast võitlevad, nagu nad seda sajandeid on teinud. 1989. aasta sündmused panid meid uskuma, et taoline maailmakord on hääbumas. Kuid ei, ta on reaalsem kui kunagi varem.

Nr 58/59 • Juuni/juuli 2008 12. august 2008

Veel üks kivike Lääne ajalooteadvuses

Mis parata – Eestis ei ole peaaegu midagi, mida ei annaks vaadata läbi Venemaa prisma. Mõned kutsuvad seda paranoiaks, mõned eestlaste kinnisideeks ja iga kord, kui Venemaa Eestit süüdistab, lisab see vaid õli tulle.

Nr 58/59 • Juuni/juuli 2008 12. august 2008

Elutaguse metsades vanaisal suvel külas

Nr 58/59 • Juuni/juuli 2008 25. juuni 2008
Nr 57
Mai 2008
arrow_forward