Andres Herkel

Riigikogu liige (Vabaerakond)

Autor oli aastatel 2004–2010 ENPA monitooringuraportöör Aserbaidžaani küsimuses, 2009–2011 ENPA asepresident ning 2012–2014 monitooringukomitee esimees.

Autori artiklid