Mart Nutt
Autor
Mart Nutt
Riigikogu liige (Isamaa)
Teemad:
Viimati uuendatud: 01. detsember 2018, 14:47

Vaatamata inimõiguste olemasolule pole ka pärast Teist maailmasõda suudetud ära hoida hirmutegusid inimeste kallal.

Nr 184 • Detsember 2018

Demokraatia ohtusattumine läänemaailmas võib olla vägagi reaalne.

Nr 168 • August 2017

Eesti tee polnud NSV Liidust eraldumine, seega polnud meil ka NSV Liidu rahvusvahelisi kohustusi.

Nr 156 • August 2016

Tšetšeenia sõjast möödub 20 ja Afganistani invasiooni algusest 35 aastat.

Nr 136 • Detsember 2014

Araabia maailmas aastakümneid kestnud diktatuuride aeg hakkab läbi saama.

Nr 92 • Aprill 2011

Soome ja Eesti välispoliitilised valikud võivad euroliidu liikmesusele vaatamata olla erinevad, mõnikord isegi vastandlikud. Selle põhjused peituvad osalt ajaloos.

Nr 77 • Jaanuar 2010

Rahu ja õitsengut tänases Aafrikas ei paista. Mitmed probleemid nagu maa kõrbestumine ja vaesumine pigem süvenevad. Ometi peitub Aafrikas tohutu potentsiaal, mis vallandudes kõigutab kogu maailma väga tugevasti.

Nr 70 • Juuni 2009

Balti riikide pretsedent särab mittetunnustamise taevas nagu Põhjanael.

Nr 54 • Veebruar 2008

Mis on diktatuurid, kust nad tulevad ja kuhu lähevad? Mart Nutt annab ülevaate.

Nr 32 • Aprill 2006

Suessi kriisi tagajärjed on võrreldavad Esimese ja Teise maailmasõja tulemusel kujunenud muutustega maailmapoliitika jõudude vahekorras, riikide ümbergrupeerumises ja suurriikide ümberrivistumises.

Nr 37 • September 2006

Hugo Chí¡vez on käivitamas Ladina-Ameerikas uut diktatuurimudelit.

Nr 51 • November 2007

Kõige nähtavam tegevus, mille järgi eksimatult tunneb ära bütsantsliku diplomaatia, on teiste süüdistamine selles, mida ise tehakse või kavatsetakse teha.

Nr 130/131 • Juuni 2014

Nälg üha süveneb, rahvaarv kasvab kiirelt, kõrb tungib peale. Julgeolekudefitsiit Sahelis hakkab ohustama juba piirkonda laiemalt, ulatudes põhjas Euroopani ja lõunas Kesk-Aafrikani.

Nr 118/119 • Juuni 2013

Veel on vara öelda, mida toob “Araabia talv” kaasa piirkonna ja maailma julgeolekule.

Nr 101/102 • Veebruar 2012

Inimesena järgis ta hierarhiat ja lähtus tõdemusest, et igal asjal on oma koht, igal inimesel on aujärg, mille ta on saavutanud oma hingesuuruse ja tegudega, aga mitte karjerismi ega ametiredeli abil.

Nr 79 • Märts 2010

Kui terrorismi vaadelda lihtsalt ebaseadusliku poliitilise vägivallana, siis võib väita, et terrorism on niisama vana kui poliitika ja Abeli tapmine Kaini poolt oli esimene terroristlik akt.

Nr 65/66 • Jaanuar/Veebruar 2009

Selle aasta algusest asus Euroopa Liidu eesistujamaa kohale Iirimaa, saades au kanda liidrirolli ja -koormat ajal, mil Euroopa Liidu ajaloos leiab aset suurim laienemine. Et selle Euroopa väikeriigiga on seotud paljud Eesti ootused, võivad kokkusattumist, et Eesti võõrustajaks Euroopa Liiduga ühinemisel on just Iirimaa, pidada paljud eestlased sümboolseks.

Nr 4 • Jaanuar 2004

Lääne käitumine NSV Liidu lõpuperioodil oli paradoksaalne: “kurjuse impeerium”, mida iga hinna eest oli püütud ohjeldada, muutus stabiilsuse kehastuseks, mida iga hinna eest püüti säilitada.

Nr 58/59 • Juuni/juuli 2008