Jäta menüü vahele

Diplomaatia

Kas siis selle maa diplomaatia...

Nr 42 • Veebruar 2007

Kas siis selle maa diplomaatia...

19. sajandi algusaastail, kui Kristjan Jaak esitas oma kuulsa küsimuse “selle maa keele” kohta, ei mõelnud vist küll keegi, et sellel maal võiks olla ka diplomaatia. Või välispoliitika, mille teostamise keel on diplomaatia. Või riik, mida tavapäraselt on nähtud välispoliitika põhilise, kui mitte ainuvõimaliku subjektina.

Nr 42 • Veebruar 2007

Tsivilisatsioonide kokkupõrke teooria ja rahvusvaheline õigus Eestis

Ajalugu näitab, et tsivilisatsioonide konfliktil on rahvusvahelisele õigusele katastroofilised tagajärjed.

Nr 42 • Veebruar 2007

Sisenemis- ja väljumisstrateegiad

Mille põhjal peaks Eesti otsustama, millisel sõjalisel välismissioonil osaleda? Millised peaksid olema asjaolud, mis sunnivad missiooni lõpetama ja koju tulema?

Nr 42 • Veebruar 2007

Ebakindlusest ja maailmakorrast

Maailmas on taas kujunemas uus maailmakord. Eesti ülesanne on võidelda selle nimel, et jääksime võitjate, mitte kaotajate poolele.

Nr 42 • Veebruar 2007

Väikeriigi välispoliitikast

Siim Kallas on praegu Euroopa Komisjoni asepresident. Eestis on ta töötanud pea-, välis- ja kaitseministrina, samuti olnud Eesti Panga president.

Nr 42 • Veebruar 2007

Väikeriik rinnutsi koostöö- ja konfliktidiplomaatiaga

Võib väita, et diplomaatia on välispoliitika tehnoloogia. Välispoliitika väljund on sõnum ja sisu, diplomaatia leiab nende kommunikatsiooniks kõige sobilikumad vahendid, arvestades saatjate ja adressaatide (enamasti riigid) ja olukordade eripära.

Nr 42 • Veebruar 2007

Usk ja kaup

Olles sattunud sajanditepikkuse usuvõitluse nihkumatule rindejoonele, on Läänemere idakallas õppinud seda kuidagi ka oma kasuks ära kasutama.

Nr 42 • Veebruar 2007

Kas tekkimas on Stockholmi – Tallinna telg?

Rootsi valitsusvahetus on toonud võimule Eestist eriti huvitatud juhid, kes tunnevad meie riigi vastu suurt poolehoidu. Mis võib sellest kujuneda?

Nr 42 • Veebruar 2007

Balti koostöö: minevik, olevik, tulevik

15aastane Balti Assamblee mõjub kui igipõline rahvusvaheline jututuba, mis vajaks reformi. Aga millist? ja kuidas selleni jõuda?

Nr 42 • Veebruar 2007

Selge pilt udupildi vastu

Erakondade jaotumisest välispoliitiliste valimisprogrammide järgi.

Nr 42 • Veebruar 2007

Lõim ja lõiv anno 2007

Euroopa Liidus kujunenud olukorda, meeleolusid ja vastasseise hinnates peaksime liidu tuleviku osas muret tundma. Muudatused on tulekul, meeldigu need meile või mitte.

Nr 42 • Veebruar 2007

Mis meil teiste mainest?

Mis läheb meile korda Ühendriikide maine langus? Läheb paraku vägagi, väidab Mart Laar.

Nr 42 • Veebruar 2007

Kaks raamatut valesti mõistetud sõjast

Mõtlesin juba, et oleks klišee neist kahest raamatust kirjutades alustada tõdemusega, et tõstmaks Lääne-Euroopas ja Ameerikas valitsevat teadlikkust Teise maailmasõja osas on tegu oluliste teostega, kuigi vähemalt ajakirjanduse ja tipp-poliitikute sõnavõttude põhjal otsustades on asjad paranenud ning ida- ja keskeurooplased ei peagi ehk enam igas vähegi rahvusvahelisemas seltskonnas oma ajalugu ümber õpetama.

Nr 42 • Veebruar 2007