Siim Kallas
Autor
Siim Kallas
Riigikogu aseesimees
Teemad:
Viimati uuendatud: 01. mai 2019, 14:39

Euroopa Liit jääb lõppkokkuvõttes liikmesriikide liiduks.

Nr 189 • Mai 2019

Siim Kallas on praegu Euroopa Komisjoni asepresident. Eestis on ta töötanud pea-, välis- ja kaitseministrina, samuti olnud Eesti Panga president.

Nr 42 • Veebruar 2007

Venemaa avaneb tasapisi, kuid läbirääkimised Euroopa Liidu ja Venemaa vahel on endiselt rasked.

Nr 100 • Detsember 2011

Eelarve tasakaalus hoidmine on lähikümnendi Lääne majanduspoliitika võtmeküsimus.

Nr 89 • Jaanuar 2011

Eesti üritab ELis väga ettevaatlik olla. Mitte eriti poolt, mitte eriti vastu. Samas on päris mitmeid asju, kus võiks näidata algatust ja ka silma paista.

Nr 74/75 • November 2009

Me elame kummalisel ajajärgul. Veel oleme kinni võitluses rahvuslike huvide eest seoses liitumisega Euroopa Liiduga, aga teiselt poolt peame juba suutma ka näha ennast ühe osana Euroopast, mille huvid on ka meie rahvuslikud huvid.

Nr 6 • Märts 2004

Lennart Meri tõi rahvusvahelise mõõtme mõistmise sisepoliitiliste otsustajateni tugevamini kui keegi teine.

Nr 31 • Erinumber, märts 2006

Tänane Euroopa Liit pole tekkinud tühjal kohal, vaid ajalooliselt välja kujunenud. Kuidas tagada, et vältimatult tuhmuv ajalooline mälu oleks jätkuvalt mõjuv poliitiline argument, küsib Siim Kallas.

Nr 20 • Mai 2005
Fareed Zakaria. The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad. W. W. Norton & Co. New York 2003. 286 lk.

Tõesti, Fareed Zakaria raamat "The Future of Freedom. Illiberal democracy home and abroad" avaldas mulle muljet. On ju tihti nii, et peas liiguvad mingid mõtted mingi probleemse valdkonna kohta, aga need on hajusad, katkendlikud, poolikud, vajaksid tõsist läbitöötamist ja edasiarendamist. Ja siis leiad raamatu, kus keegi on samade asjade peale mõelnud ja rohkete faktide alusel suutnud materjali põhjalikult analüüsida.

Nr 2 • November 2003