Kaarel Tarand
Autor
Kaarel Tarand
ajakirjanik
Teemad:
Viimati uuendatud: 10. aprill 2014, 19:35

Üldistatult taanduvad Eesti välispoliitilised vead ühele ühisnimetajale – oma suuruse ebaadekvaatsele tajumisele.

Nr 122 • Oktoober 2013

Maailmal ei ole retsepte ajaloo suurima rahuaja demograafilise katastroofi peatamiseks, eriti kuna patsient ise keeldub surmahaigust tunnistamast.

Nr 82 • Juuni 2010

Diplomaatia jaanuarikuise, Soome-teemalise numbri artiklitest võis nii mõnelegi lugejale jääda Soome kodanike hoiakutest oma riigi sise- ja välispoliitika küsimustes pisut poolik mulje. Arusaadav, et diplomaadil ja sõjaväelasel ei sobi võõrriigi riigijuhtimisele ja eriti isiklikult juhtidele hinnanguid anda. Ülikoolis töötavalt haritlaselt ootaks aga siiski faktidele ja uurimustele toetuvat ülevaadet.

Nr 78 • Veebruar 2010

Euroopa väikeste hulgas näeb hea toon ette Saksamaa kirumist. Saksamaa on süüdi nii transatlantiliste suhete ajaloolises madalseisus Iraagi sõja algusest saadik kui ka selles, et igal foorumil väljahõigatav Euroopa ühiseesmärk saada kõige konkurentsivõimelisemaks ja jõukamaks regiooniks maailmas on saavutamatu. Saksamaa majandus nimelt ei kasva juba õige mitu aastat ja kui majandus ei kasva Saksamaal, jääb ka väikeste tiigrite kõrgetest kasvuprotsentidest väheseks, et keskmine pilt ilus tuleks.

Nr 8 • Mai 2004

Euroopa Liidu huvi on Venemaa stabiilsus ja rahu ning parimaks viisiks seda kindlustada peetakse Venemaa majanduse ainsa tugisamba püstihoidmist.

Nr 28 • Jaanuar 2006

Rahvastikusündmustel on otsene mõju riigi julgeolekule, mitte ainult majandusele.

Nr 38 • Oktoober 2006

Mida me 20. augustil tähistame? Kas seda, et ajaloos oli üks järjekordne päev, kui tervet eesti rahvast maha ei tapetud?

Nr 35/36 • Juuli/august 2006

Erakondade jaotumisest välispoliitiliste valimisprogrammide järgi.

Nr 42 • Veebruar 2007
Marlène Laruelle. Russias’s Arctic Strategies and the Future of the Far North. M.E. Sharpe Inc, 2014. 254 lk.

Arktilisel Venemaal paiknevad riigi põhilised allesjäänud loodusrikkused, ka ambitsioonid piirkonna hõivamiseks on suurimad, kuid ressursse soovide katteks reaalselt ei ole ega tule.

Nr 128 • Aprill 2014