Lauri Mälksoo
Autor
Lauri Mälksoo
Eesti Välispoliitika Instituudi juhatuse esimees
Teemad:
Viimati uuendatud: 04. aprill 2016, 17:03

Lääneriigid peaksid kokku leppima, mida mittetunnustamispoliitika täpselt tähendab.

Nr 152 • Aprill 2016

Perestroika aegadel küsiti teravmeelselt: kui võim kuulub rahvale, siis kellele ta tegelikult kuulub? Me võime selle küsimuse nüüd ümber sõnastada: kui Venemaa viitab rahvusvahelisele õigusele, siis millele ta tegelikult viitab?

Nr 83/84 • August 2010

Väikeriigid on rahvusvahelise õiguse suurimad kasusaajad, sest see õigus annab vähemalt mingid garantiid olemasolu õiguseks ja riikide juriidiliseks võrdsuseks.

Nr 54 • Veebruar 2008

Riikide arusaamist rahvusvahelisest õigusest kujundavad suurel määral nii nende huvid kui ka ajalugu.

Nr 41 • Jaanuar 2007

Ajalugu näitab, et tsivilisatsioonide konfliktil on rahvusvahelisele õigusele katastroofilised tagajärjed.

Nr 42 • Veebruar 2007

Euroopa põhiseadusliku lepingu kavandit võib eelkõige mõista kui Euroopa identiteedi tugevdamise katset. Tegu on seega selgelt enamaga kui ELi laienemisega vältimatuks muutunud institutsionaalse uuenduse läbiviimisega. Viidates Philadelphias 1776. aastal välja töötatud USA konstitutsiooni eeskujule, loodavad ELi põhiseadusliku lepingu autorid ühise "konstitutsioonilise identiteedi" tekkele Euroopas. Filosoof Jürgen Habermase propageeritud "konstitutsiooniline identiteet" olevat iseloomulik rahvusriigijärgsetele demokraatiatele, sest hästi teada identiteedi allikad rahvus ja/või religioon ei kiirga enam sellist ühendavat jõudu kui enne Teist maailmasõda. Mis aga peamine: neile kui eraldavatele identiteetidele ei saavat ühist Euroopat rajada.

Nr 3 • Detsember 2003

Venemaal usutakse, et Eesti on nii ehk naa sõltuv riik: kui ta ei ole enam Venemaa “vasall”, on ta mõne teise riigi “vasall”.

Nr 46 • Juuni 2007
Michael N. Schmitt (Editor). Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare. Cambridge University Press, 2013. 300 lk.

Küberkonfliktide ajastu algus on ehk võrreldav ajaga, kui Ameerika oli alles avastatud ja Kariibi merre seilas erinevate riikide sõjalaevu, piraate ja bukanjeere. Ühe erinevusena 16. sajandist lehvib nende aluste seas, kes täna „kübermeres“ korda luua soovivad, ka sinimustvalge lipp.

Nr 120 • August 2013
Rein Müllerson. Regime Change. From Democratic Peace Theories to Forcible Regime Change. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2013. 247 lk, 110 EUR.

Müllerson on opositsionäär sellise maailmakorra suhtes, kus üheselt mõistetavalt valitsevad või valitseksid Lääs ning USA.

Nr 117 • Mai 2013
Julia Laffranque. Euroopa Liidu õigussüsteem ja Eesti õiguse koht selles. Juura, Tallinn 2006. 536 lk.

Õpikud on oma ajastu peegel. Kuna õigus muutub ajas, siis kehtib see täiel määral ka juriidiliste kõrgkooliõpikute kohta. Külastage Tartus Rüütli tänava antikvariaati ja laske silme eest läbi sealne juriidiliste ainete kõrgkooliõpikute rivi. Seal need raamatud seisavad õlg õla kõrval ja igavikus võrdseks saanutena ühes reas: Piibu “Rahvusvaheline õigus” ja Keldri “Kolhoosiõigus”, 1920.-1930. aastate ajakiri Õigus ja Eesti NSV töökoodeksi kommenteeritud väljaanne. Seisma jäänud aeg – või kui mõelda õiguse sürrealistlikele hetkile, siis miks mitte sulanud aeg.

Nr 35/36 • Juuli/august 2006