Küllo Arjakas
Autor
Küllo Arjakas
Tallinna Linnaarhiivi juhataja
Teemad:
Viimati uuendatud: 10. aprill 2020, 20:10

Eestil oli Tartu rahulepingu sõlmimisel ka üksjagu õnne.

Nr 197/198 • Veebruar 2020

Tänapäevases vaatevinklis tuleb pidada tõsiseks otsuseks väikeriigi sammu alustada rahukõnelusi üksi ja ilma selge toetuseta läänest.

Nr 54 • Veebruar 2008

Eestis algas ja lõppes 1989. aasta igati lootusrikkalt. Ent pikalt ajadistantsilt tagasi vaadates tekib paradoksaalne mulje, et ükski 1989. aasta suurtest võitudest ei andnud pikemaajalisi tulemusi.

Nr 71/72 • August 2009

15aastane Balti Assamblee mõjub kui igipõline rahvusvaheline jututuba, mis vajaks reformi. Aga millist? ja kuidas selleni jõuda?

Nr 42 • Veebruar 2007
David Reynolds, Vladimir Petšatnov. Kremli kirjad. Stalini sõjaaegne kirjavahetus Churchilli ja Rooseveltiga. Tõlkija Kalev Lattik. Hea Lugu, 2019. 680 lk.

Läinud aasta jäi ajalookirjanduse tõlgete, vähemalt 20. sajandi ajaloo tõlgete osas tagasihoidlikuks. Siiski, üks tähtteoseid jõudis müügile novembrikuu lõpupäevil ja selleks on huvipakkuv mahukas allikapublikatsioon. Nimelt avaldasid diplomaatia ajaloo kaks uurijat, David Reynolds ja Vladimir Petšatnov, kahasse kirjutatud põhjalike kommentaaridega kogumiku Stalini sõjaaegsest kirjavahetusest Churchilli ja Rooseveltiga.

Nr 199 • Aprill 2020
Eesti välisteenistus. Biograafliline leksikon 1918 – 1991. Koostajad Triin Mulla, Peep Pillak, Jüri Trei, Heini Vilbiks. Eesti Välisministeerium, Tallinn, 2006. 208 lk.

Novembri keskel, just välisministeeriumi (VM) 88. sünnipäeval, esitleti veel trükilõhnalist raamatut “Eesti välisteenistus. Biograafiline leksikon 1918 – 1991”. Selle on kokku pannud VM arhivaar Triin Mulla, riigiarhiivi arhivaar Peep Pillak, VM nõunik Jüri Trei ja VM raamatukogu juhataja Heini Vilbiks. Leksikoni koostamine algas juba 2003. aastal. Etteruttavalt tuleb kinnitada, et üle kolme aasta kestnud töö on andnud väga hea resultaadi.

Nr 40 • Detsember 2006