Jäta menüü vahele

Diplomaatia

Milline on NATO tulevik?

Nr 207 • November 2021

Milline on NATO tulevik?

Kui nn Washingtoni lepet võib nimetada NATO põhimääruseks, siis nn strateegilist kontseptsiooni kaitseorganisatsiooni tulevikku vaatavaks äriplaaniks. See dokument peaks kirjeldama ümbritsevat maailma ning sätestama strateegilised eesmärgid ja põhimõtted.

Nr 207 • November 2021

Elutähtsa taristu kaitsmine muutuvas julgeolekukeskkonnas Norra ja Balti riikide näitel

Keerulisi kaitsesüsteeme ei arendata kunagi välja korraga ja lõplikult, need on alati väljatöötamisel ja peavad kohanema muutuvate sise- ja välisoludega.

Nr 207 • November 2021

Euroopal seisab ees ränkraske talv

Euroopa on üha tugevama idakaarest lähtuva surve all. Kui Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka oli suve jooksul katsetanud rändevoogude paiskamist relvana Leedu ja Läti piirile, siis nüüd on ta kogunud piisavalt „inimlaskemoona“, et saata mitte enam sadu, vaid lausa tuhandeid inimesi Euroopa Liidu piiridest läbi murdma. Kuźnica Poola piiril oli kõigest esimene suur katsetus, millele kindlasti järgneb palju teisi, et survestada Euroopa Liitu möönma Minski režiimi legitiimsust.

Nr 207 • November 2021

Tavasõda on moest läinud. Käes on halli tsooni agressiooni aeg

Kui Valgevene hakkas tänavu suvel ootamatult migrante Leedu piirile tooma, et tekitada Leedu poolel põgenikekriis, olid inimesed üllatunud ja jahmunud. Nad poleks pidanud olema.

Nr 207 • November 2021

Zapad-2021 õppetunnid – võidu võtab see, kes esimesena reageerib

10.–16. septembrini viisid Venemaa ja tema liitlane Valgevene läbi juhtimis- ja staabiõppuse Zapad-2021 aktiivse faasi. Zapadiga katsetatakse Venemaa sõjapidamisvõimet Lääne operatiivsuunal ning seega on selle iseloom tugevasti NATO-vastane. Nii on alati olnud.

Nr 207 • November 2021

Kuidas me võidame järgmise sõja?

Just see küsimus võtab kõige paremini kokku Eesti sõjalise kaitse eesmärgi ja ülesande. Küsimuse teravik – sõjaks valmistumine – ei tähenda tingimata, et sõja puhkemine on vältimatu.

Nr 207 • November 2021

Millega peab NATO tegelema Euro-Atlandi piirkonna julgeoleku jätkuvaks kindlustamiseks?

NATOs käib parajasti uue strateegilise kontseptsiooni koostamine. Septembris alanud protsess vältab enam kui pool aastat ning jõuab lõpule 2022. aasta juunis. Siis toimub järjekordne NATO tippkohtumine, kus on plaanis uus kontseptsioon heaks kiita.

Nr 207 • November 2021

NATO otsib tõhusust ja tasakaalu ka kriisiohjes

Kriisiohje on lisaks kollektiivkaitsele ja koostöisele julgeolekule üks NATO põhiülesandeid. Uues NATO strateegilises kontseptsioonis, mida parasjagu koostatakse ja mis vahetab välja eelmise, 2010. aastal vastu võetud dokumendi, pööratakse kriisiohjamisele tõenäoliselt veel rohkem tähelepanu.

Nr 207 • November 2021

Väikeriigid maailma diplomaatia tipus: Eesti ja Norra erinev taktika ÜRO julgeolekunõukogus

Viimasel aastakümnel on ÜRO julgeolekunõukogus jälle tunda suuri riikidevahelisi pingeid, mis vähendavad nõukogu suutlikkust võtta vastu ühiseid otsuseid ja vahel isegi halvavad selle töö.

Nr 207 • November 2021

Saksamaa Vene-probleem: kas parimad sõbrad või verivaenlased?

John Lough’ raamat „Saksamaa Vene-probleem“ kutsub lugejat tutvuma Saksa-Vene suhete keeruka maailmaga, mille minevik on täbar, viimased aastad katsumusi täis ja tulevik ebakindel.

Nr 207 • November 2021

Vastupidav Ukraina - õrn mosaiik? Ühiskond, meedia, julgeolek ja tulevikuväljavaated

Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus ja Eesti Arengukoostöö, 2021

Nr 207 • November 2021

Hübriidohud ja Euroopa Liidu strateegiline kompass

Euroopa Hübriidohtude Vastane Oivakeskus, 2021

Nr 207 • November 2021

NATO roll Hiina ja kliimamuutuste ohjamisel

Bookingsi instituut, 2021

Nr 207 • November 2021

Põhjala-Balti ühenduvus Aasiaga Arktika kaudu

RKK Eesti Välispoliitika Instituut, Soome Rahvusvaheliste Suhete Instituut, Konrad Adenaueri Sihtasutus, 2021

Nr 207 • November 2021

Katsumused ja hübriidohud Musta mere piirkonnas

Rumeenia, Türgi ja Bulgaaria mõttekodade ühine poliitikapaber, 2021

Nr 207 • November 2021

Hiina ja Venemaa liit. Õppetunnid Jaapani ebaõnnestunud "eraldamise" strateegiast

RKK Eesti Välispolitiika Instituut, 2021

Nr 207 • November 2021

Valgevene lõppmäng? Surve liitriigi moodustamiseks

Rootsi Kaitseuuringute Instituut, 2021

Nr 207 • November 2021
Nr 206
August 2021
arrow_forward