Kristin Haugevik
Autor
Kristin Haugevik
Norra Rahvusvaheliste Suhete Instituudi vanemteadur ning üleilmse korra ja diplomaatia uurimisrühma juht
Teemad:
Viimati uuendatud: 24. november 2021, 14:58

Viimasel aastakümnel on ÜRO julgeolekunõukogus jälle tunda suuri riikidevahelisi pingeid, mis vähendavad nõukogu suutlikkust võtta vastu ühiseid otsuseid ja vahel isegi halvavad selle töö.

Nr 207 • November 2021