Kyllike Sillaste-Elling
Autor
Kyllike Sillaste-Elling
Välisministeeriumi NATO ja Atlandi-üleste suhete osakonna peadirektor
Teemad:
Viimati uuendatud: 10. oktoober 2013, 20:13

Vaadates tagasi lõppenud välispoliitika-aastale, on meil palju, mille üle rõõmustada ja uhkust tunda. 2004. aasta oli välispoliitilisest aspektist vaadates vaieldamatult üks tulemusrikkamaid Eesti ajaloos. Täitusid meie taasiseseisvuse aja kaks suurimat välispoliitilist - ja muidugi riiklikku eesmärki. Aprillis liitus Eesti maailma võimsaima kaitseorganisatsiooniga ja mais maailma edukaima poliitika — ja majandusühendusega.

Nr 16 • Jaanuar 2005

Eesti tegi ELiga ühinemise nimel üle kümne aasta rasket tööd ja täna ühenduse liikmeks pürgivad riigid peavad arvestama vähemalt sama suure ja kauakestva pingutusega.

Nr 53 • Jaanuar 2008

NATOs käib parajasti uue strateegilise kontseptsiooni koostamine. Septembris alanud protsess vältab enam kui pool aastat ning jõuab lõpule 2022. aasta juunis. Siis toimub järjekordne NATO tippkohtumine, kus on plaanis uus kontseptsioon heaks kiita.

Nr 207 • November 2021

Me peame arvestama sellega, et ajalugu on järjepidev – see ei ole läbi ja ka edaspidi võib halbu asju juhtuda.

Nr 122 • Oktoober 2013

Tulevikus on ka Eestil võimalik senisest rohkem mõjutada ja suunata Euroopa Liidu poliitikat. Selleks tuleks veidi fookust muuta.

Nr 28 • Jaanuar 2006