Merle Maigre
Autor
Merle Maigre
E-riigi Akadeemia küberturvalisuse vanemekspert
Teemad:
Viimati uuendatud: 04. september 2018, 16:57

Küberründed on saanud rahvusvahelise konflikti osaks.

Nr 180 • September 2018

Loodetavasti ei lähe sel korral nagu 17.sajandil, kui kasakate hetman Bogdan Hmelnitski otsustas, et edaspidi ei allu kasakad Poola kuningale, vaid Moskva tsaarile.

Nr 125/126 • Veebruar 2014

Eesti ametnikke ja eksperte iseloomustab unikaalne omaduste segu: ühelt poolt värskelt omandatud kogemused üleminekust demokraatiale ning teiselt poolt „skandinaavia” ärikultuur.

Nr 53 • Jaanuar 2008

Küberruum on poliitilise võitluse osa ja riikidevahelised pinged väljenduvad seal samamoodi nagu analoogmaailmas.

Nr 207 • November 2021

Julgeolekust rääkides on oluline kasutada ka ühist sõnavara ja keelt.

Nr 153 • Mai 2016

Filmiarvustuse vormi valatud järelehüüe ühele Itaalia riigimehele

Nr 117 • Mai 2013

Praeguseid energiapoliitilisi otsuseid tunnetatakse alles ülejärgmiste valimiste ajal.

Nr 80 • Aprill 2010

Kõrbeliiva pealetungi ja telklinnaku suuruse järgi saab hinnata ka järgmise poliitilise režiimi stabiilsust.

Nr 70 • Juuni 2009

Riigikaitse demokraatlik juhtimine on palju keerulisem protsess kui arvatakse. NATOsse või Euroopa Liitu kuulumine siin automaatselt edu ei taga.

Nr 39 • November 2006

Ukrainlastega suheldes õpime paremini tundma selle piirkonna tausta ja suudame teha adekvaatseid idasuunalisi välispoliitilisi valikuid.

Nr 53 • Jaanuar 2008
Svetlana Aleksijevitš. Pruugitud aeg. (Punainimese lõpp.) Tlk Veronika Einberg, Tänapäev, 2014. 429 lk.

„Paljud võtsid tõde ja vabadust vastu kui vaenlast.“

Nr 133 • September 2014
Åsne Seierstad, The Angel of Grozny: Inside Chechnya. Virago Press Ltd., 2008, 352 lk.

Milline on tegelik elu Tšetšeenias? Tõsiselt-võetavat infot Põhja-Kaukaasiast pole eriti palju. Anna Politkovskaja 2003. aasta kirjeldused Putini sõja õudustest maalisid sellest piirkonnast üsna masendava pildi. Eesti ajakirjaniku Jaanus Piirsalu blogis vahendatud esmamulje Groznõist veebruaris 2008 oli ent positiivne - ei märkigi sõjast, kõikjal uued majad, sile asfalt.

Nr 61 • September 2008