Dorota Sokolovska
Autor
Dorota Sokolovska
Ida-Euroopa Uuringute Keskuse poliitikaanalüütik
Teemad:
Viimati uuendatud: 22. november 2021, 17:21

Kriisiohje on lisaks kollektiivkaitsele ja koostöisele julgeolekule üks NATO põhiülesandeid. Uues NATO strateegilises kontseptsioonis, mida parasjagu koostatakse ja mis vahetab välja eelmise, 2010. aastal vastu võetud dokumendi, pööratakse kriisiohjamisele tõenäoliselt veel rohkem tähelepanu.

Nr 207 • November 2021