Dominika Kunertova
Autor
Dominika Kunertova
ETH Zürichi Julgeoleku-uuringute Keskuse vanemteadur
Teemad:
Viimati uuendatud: 24. november 2021, 14:01

Väidetavad imerelvad ei too sõjandusse pööret, ent ohutaju moonutades avaldavad rahvusvahelisele julgeolekustabiilsusele negatiivset mõju ning võivad vallandada tuumavõidurelvastumise.

Nr 207 • November 2021