Jäta menüü vahele

Diplomaatia

Rohkem õigeid küsimusi ja ausaid vastuseid

Nr 26 • November 2005

Rohkem õigeid küsimusi ja ausaid vastuseid

Kas mäletate lugu sellest, kuidas Parzival otsis Püha Graali? Oli nii, et eepose algusest ei kulunudki väga palju seiklusi, kui ta juba jõudis Montsalvage'i lossi ja rohirohelisel alusel lebavana toodi tema ette Graal - tükk puhast eluolemust. Ent Parzival nägi ka muud: lossielanike rõhutud olemist ning kuningas Anfortast, kes vaevles kestvas valus. Järgides aga vürst Gurnemanzi soovitust mitte olla liig uudishimulik, jättis ta pärimata, mis see on, mis valu ja vaeva põhjustab. See oli viga: järgmisel hommikul leidis ta end üksinda hüljatud lossist ning lahkudes tee peal kohatud inimesed needsid teda õige küsimuse küsimata jätmise pärast.

Nr 26 • November 2005

Kõva ja pehme jõu allakäik

Kui kaks aastat tagasi vastandati USA kõva jõudu Euroopa pehme jõuga ning ülesandeks peeti USA jõu teatud pehmendamist ja Euroopa jõu teatud kõvendamist, siis praeguseks on selge, et mõlemad on liikunud samas - jõu nõrgenemise suunas.

Nr 26 • November 2005

Välismissioonide edukus on meie eluline huvi

Jutt sellest, et Eesti kaitsevägi peaks mõnest kriisikoldest sisepoliitilistel ajenditel taanduma ning pakkuma sõjalise panustamise asemel abstraktset "midagi muud," meenutab Tõnissoni Oskar Lutsu "Suvest", kes ei taha Tootsile anda allkirja, aga raha laenata ka ei raatsi, sest "õieti nagu põlegi teist".

Nr 26 • November 2005

Angie astub lavale

Ta on naine, pärit Ida-Saksamaalt, protestant ning lahutatud - mida oodata sedavõrd ebatüüpiliselt Saksamaa kantslerilt?

Nr 26 • November 2005

Euroopa Liit - tõlkes kaduma läinud?

Seni on Brüsseli otsuseid kodanikele enamasti "tõlkinud" nende oma maa poliitikud. Enne valimisi võtavad "tõlked" aga kuju, mis kellelegi parajasti kasulik...

Nr 26 • November 2005

Chris Patten: välispoliitika olemus ei seisne välismaalastele meeldimises

Chris Patten tõdeb, et Euroopa Liit pole superriik, mistõttu selle ühtne välispoliitika on paratamatult piiratud loomuga, ent paremate liidritega võiks ikkagi saavutada märksa rohkem.

Nr 26 • November 2005

Virtuaalpoliitika Venemaal

Palju Venemaal ja mujal nähtavast võib näida reaalse demokraatliku protsessina, kuid tegelikult on see kõik virtuaalne, näiline, kunstlik.

Nr 26 • November 2005

Jacques Chirac – hetki mitmekülgse inimese elust

Nr 26 • November 2005