Jäta menüü vahele

Diplomaatia

Tõde ja õigus

Nr 54 • Veebruar 2008

Tõde ja õigus

„Mis nad siis tulevad meie õuele kaklema.” See klassikaline lause vist sobib iseloomustama ka eestlase arusaama rahvusvahelisest õigusest: meie õuele kutsumata tulla ei tohi. Liiatigi kaklema. Kui keegi nii teeb, siis me andestame aeglaselt ja ei unusta üldse kunagi.

Nr 54 • Veebruar 2008

Diplomaatiline õigus: üks kindel kants rahvusvahelises õiguses?

Diplomaatilist õigust riigid reeglina ei riku. Ent väheste, kuid kuulsate rikkumiste nimistu täienes möödunud aastal Eesti Moskva saatkonna piiramisega, mida René Värk võrdleb 1979.–1981. aasta Teherani pantvangisaagaga.

Nr 54 • Veebruar 2008

Rahvuslikust psüühest ja rahvusvahelisest õigusest

Asjaolu, et rahvusvahelist õigust ja rahvuslikku psühholoogiat püüti meie riikluse esimeses aktis kokku siduda, võimaldab täna küsida, kuidas eestlase rahvuslik psüühe on rahvusvahelise õigusega edaspidi läbi saanud.

Nr 54 • Veebruar 2008

Mittetunnustamine ja rahvusvaheline õigus

Balti riikide pretsedent särab mittetunnustamise taevas nagu Põhjanael.

Nr 54 • Veebruar 2008

Tartu rahu piiritulbad

Tänapäevases vaatevinklis tuleb pidada tõsiseks otsuseks väikeriigi sammu alustada rahukõnelusi üksi ja ilma selge toetuseta läänest.

Nr 54 • Veebruar 2008

Väikeriik ja rahvusvaheline õigus

Väikeriigid on rahvusvahelise õiguse suurimad kasusaajad, sest see õigus annab vähemalt mingid garantiid olemasolu õiguseks ja riikide juriidiliseks võrdsuseks.

Nr 54 • Veebruar 2008

Meie kohustus

Ettepanek asutada komisjon Euroopas sooritatud kommunistlike kuritegude uurimiseks.

Nr 54 • Veebruar 2008

Anno Domini 2009 – sajand ilma Martensita

Kultuurilooliselt Friedrich Fromhold Martensile (1845–1909) mõeldes.

Nr 54 • Veebruar 2008

Rahvusvahelised lepingud Eesti välissuhtluses

Mõne riigiga õnnestus taasiseseisvunud Eestil sõjaeelsed lepingud hõlpsasti taaskehtivaks tunnistada, teistega nii libedalt ei läinud ning Venemaaga on erinevatest tõlgendustest tulenevaid vaidlusi kohe hulgi.

Nr 54 • Veebruar 2008

Väike ja suur

Väikesel riigil pole võimalik rahulduda keskpärasusega, oma õiguste tagamiseks peab ta pürgima ideaali poole.

Nr 54 • Veebruar 2008

Rahvusvahelise õiguse tekkest ja mis Eestil sellest kasu on

Eesti huvides on, et võimalikult palju riike seoks end selliste lepingutega, mille osalised me ise oleme ja mis käsitlevad meile olulisi küsimusi. Sel juhul on Eesti huvid teiste osaliste suhtes rahvusvahelise õigusega kõige kindlamalt kaitstud.

Nr 54 • Veebruar 2008

Kosovo realismi, nominalismi ja putinismi vahel

Kes otsustab, milline konflikti lahendus omab universaalset iseloomu ja milline mitte? Kes otsustab, et just seda lahendust tuleks alati ja kõikjal rakendada?

Nr 54 • Veebruar 2008

Rahvusvaheline õiguse kujunemine ÜRO-s ja Eesti võimalused

Eesti huvides on rahvusvaheliste suhete põhinemine kokkulepitud ja ettearvatavatel reeglitel ning nende reeglite järgimine.

Nr 54 • Veebruar 2008

Mission impossible?

Strasbourgi inimõiguste kohus vangub avaldustetulva ja riikide lahknevate väärtushinnangute koorma all.

Nr 54 • Veebruar 2008

Saksa suursaadiku silmad

Minu tutvus Henning von Wistinghauseniga sai alguse 2003. aastal Berliinis, mil ta oli naasnud suursaadiku kohalt Helsingis ning asunud oma vanaduspõlve veetma Lützowuferil, Eesti suursaatkonna vahetus läheduses. Tal oli sel ajal lõpusirgel mahuka mälestusteraamatu redigeerimine ja faktide ülekontrollimine ning selle teose alapealkirjaks sai „Esimese Saksa suursaadiku meenutused 1991–1995”. Nii ongi muide täpne öelda, sest enne Teist maailmasõda olid Eestil kui väikeriigil Saksamaaga diplomaatilised suhted ainult saadikute tasemel.

Nr 54 • Veebruar 2008

Pribaltika ja Kreml

Ajaloodoktor Jelena Zubkova on Eesti lähiajaloolastele hästi tuntud autor. Ka äsjailmunud artiklikogumikus “Eesti NSV aastatel 1940–1953” (Eesti Ajalooarhiivi toimetised 15 (22), 2007) avaldati tema 2001. aastal ilmunud artikli “Probleemne tsoon: Balti vabariikide sovetiseerimise iseärasused sõjajärgsel ajal 1944–1952” tõlge, mida võiks tingimisi pidada omamoodi eelkokkuvõtteks alljärgnevalt käsiteldavale raamatule.

Nr 54 • Veebruar 2008

Eesti tuumapomm

Nr 54 • Veebruar 2008