Jäta menüü vahele

Diplomaatia

Eesti kui subjekt

Nr 53 • Jaanuar 2008

Eesti kui subjekt

Eestil on läinud päris hästi. Varsti oleme juba neli aastat olnud Euroopa Liidu ja NATO liikmed, majandus kasvab ja koos sellega ka inimeste sissetulekud, teed muutuvad paremaks ja linnade-asulate väljanägemine kenamaks... Ja juba mõnda aega ei kõnele Eesti enam endast kui välismaailma abikätt vajavast riigist. Selle asemel oleme hakanud endast rääkima kui maast, kes suudab nüüd omakorda aidata teisi, nõrgematel jalgadel seisvaid riike. Üheks selle tunnusmärgiks on ka arenguabiks kuluvate summade pidev kosumine riigieelarves.

Nr 53 • Jaanuar 2008

Valuline tee kaitsediplomaatiani

Ühtne abiandmise kontseptsioon suurendaks välis- ja julgeolekupoliitika vahelist sidusust.

Nr 53 • Jaanuar 2008

Outreach elik abikäepoliitika – kas moraalne kohustus või midagi enamat

Paljud reformiriigid võtavad Eesti nõu tõsisemaltki kui vanade lääneriikide õpetussõnu.

Nr 53 • Jaanuar 2008

Eesti kogemused teel Euroopa Liitu: mida teistel oleks õppida?

Eesti tegi ELiga ühinemise nimel üle kümne aasta rasket tööd ja täna ühenduse liikmeks pürgivad riigid peavad arvestama vähemalt sama suure ja kauakestva pingutusega.

Nr 53 • Jaanuar 2008

Eesti ja ekspertabi: kuidas Balti tiiger hüppab üle oma varju

Eesti ametnikke ja eksperte iseloomustab unikaalne omaduste segu: ühelt poolt värskelt omandatud kogemused üleminekust demokraatiale ning teiselt poolt „skandinaavia” ärikultuur.

Nr 53 • Jaanuar 2008

Arengukoostöö Helmandis: minevik ja väljakutsed

Ilma tegeliku edasiminekuta kõikides eluvaldkondades tuleks NATO operatsioon lugeda läbikukkunuks.

Nr 53 • Jaanuar 2008

Ukrainat NATOsse kallutamas – märkmeid Kiievist

Ukrainlastega suheldes õpime paremini tundma selle piirkonna tausta ja suudame teha adekvaatseid idasuunalisi välispoliitilisi valikuid.

Nr 53 • Jaanuar 2008