Jäta menüü vahele

Diplomaatia

Viis aastat hiljem

Nr 37 • September 2006

Viis aastat hiljem

“Ja ma kordan: see kõik, mida te näete, juhtub päriselt,” ütles BBC uudistelugeja ehmunud ja hämmeldunud häälega, kui ekraanil kukkus kokku Maailma Kaubanduskeskuse teine torn, mattes oma rusude alla sadu inimesi.

Nr 37 • September 2006

Terrorismi kasvulava

Islamiusulised endised nõukogude vabariigid on NSV Liidust päritud usulise ignorantsuse ning repressiivsete valitsuste tõttu tänuväärne pinnas uue džihaadi tärkamiseks.

Nr 37 • September 2006

Džihaadi vari

Venemaa võimud väidavad, et sõdivad Kaukaasias “globaalse terrorismiga,” nende kriitikud nendivad, et tegemist on rahvuste enesemääramisõiguse jõhkra jalge alla tallamisega. Milline on tegelikkus?

Nr 37 • September 2006

Suessi kriisi kurb juubel

Suessi kriisi tagajärjed on võrreldavad Esimese ja Teise maailmasõja tulemusel kujunenud muutustega maailmapoliitika jõudude vahekorras, riikide ümbergrupeerumises ja suurriikide ümberrivistumises.

Nr 37 • September 2006

Abitus ja habitus

Me ei tohi terrorismi puhul mõelda ainult otsesest ohust, füüsilisest kannatusest. 2001. aasta 11. septembril alanud Lääne-vastase terrorilaine oht seisneb hoopis muus.

Nr 37 • September 2006

Terrorismi eesmärgid

Üldiselt peetakse džihhadiste usufundamentalistideks, kelle soov on hävitada lääne elulaad. Siiski on globaalsel terrorismil ka palju maisemaid eesmärke, kuid nende saavutamine on sama ebatõenäoline kui lääne tsivilisatsiooni hävitamine.

Nr 37 • September 2006

Afganistan ja püha terror

Afganistanil on rahvusvahelise terrori ajaloos ebaproportsionaalselt suur roll. Suurvõimud kasutasid teda oma huvides, märkamata, kuidas nende tööriistast kujunes iseseisev mängija.

Nr 37 • September 2006

Reis Pakistani

Kuigi Pakistani valitsus toetab võitlust Talibani ja Al Qaedaga, siis Pakistani hõimualad Afganistani piiri ääres on valitsuse kontrolli alt väljas ja just sealt leiavad paljud lindpriid terroristid pelgupaiga. Jere Van Dyk käis hõimualadel reisimas möödunud kevadel.

Nr 37 • September 2006

Taaskohtumine komandör Tahel Shirzadiga

Kakskümmend aastat tagasi võitlesid Afganistani mudžahiidid lääneriikide abil NSV Liiduga. Nüüd on Afganistani ja Lääne suhetes tarku tegusid ja möödalaskmisi võrdselt: seis on 2:2.

Nr 37 • September 2006

Kabul, siis ja nüüd

Kui toona oli võõrsõdureid vaja riigi lammutamiseks, siis nüüd on neid vaja riigi ülesehitamiseks tarviliku julgeolekuolukorra kehtestamiseks.

Nr 37 • September 2006

Iisrael ja Liibanon: lahing modernsuse nimel

Iisraeli hiljutise Liibanoni-vastase sõja tagapõhi on soov säilitada modernsuse monopol Lähis-Idas. György Schöpflin väidab, et selle lõppemine on vältimatu ning ühes sellega lõpeb Iisraeli eristaatus piirkonnas.

Nr 37 • September 2006

Liibanonist peaaegu akadeemiliselt

Kes on maroniidid ja druusid? Kuidas nad Liibanoni mäele jõudsid ja miks nad sealt sajandeid hiljem jälle alla tulid? Miks pole naaberriikide Liibanoni ja Süüria vahel aastakümneid olnud diplomaatilisi suhteid? Keda esindab ja kelle vastu võitleb Hezbollah? Küllap kukutaksid need küsimused mõnegi “miljonimängus” osaleja tagasihoidlikuma võidusumma peale.

Nr 37 • September 2006