Autor
Ivan Suhhov
ajakirjanik
Teemad:
Viimati uuendatud: 10. juuni 2013, 15:05

Viimasel aastal on Põhja-Kaukaasias kujunenud eeldused ebastabiilsuse süvenemiseks ning riigivõimul puuduvad vajalikud lahendused uute ohtude tõrjumiseks.

Nr 118/119 • Juuni 2013

Kaukasuse põhja- ja lõunakülg on teineteisest liiga suures sõltuvuses, et kriis mäestiku ühel küljel jätaks puudutamata teise külje.

Nr 61 • September 2008

Venemaa võimud väidavad, et sõdivad Kaukaasias “globaalse terrorismiga,” nende kriitikud nendivad, et tegemist on rahvuste enesemääramisõiguse jõhkra jalge alla tallamisega. Milline on tegelikkus?

Nr 37 • September 2006