Jäta menüü vahele

Diplomaatia

Multikulti ja ikka Venemaa

Nr 145 • September 2015

Multikulti ja ikka Venemaa

Kas võiks mõelda veidi laiemalt, mitte kitsalt rahvusriigi seisukohalt, see on küsimus, mis tekib, kui jutt käib Euroopasse tulvavatest põgenike hordidest. Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski teeb katse mõelda imperiaalselt, meenutades aegu, kui impeeriumides elasid mitu eri rahvast kõrvuti.

Nr 145 • September 2015

Meie ajalooline frustratsioon või šariaat Kopli liinidel

Imperiaalse mõtteviisi katse Euroopa lõimumispoliitika elluviimisel

Nr 145 • September 2015

Venemaa ja keskmaa-tuumarelvastuse leping

Põhja-Atlandi allianss ei tohi lasta end Moskval erimeelsustest lõhestada.

Nr 145 • September 2015

Ukraina kriisi regionaalne lainetus

Siinse piirkonna riigid saavad teha paremat koostööd väljaspool tavaformaate.

Nr 145 • September 2015

Šotimaa Briti euroreferendumi keerises

Eesti huvides on toetada Šotimaa püüdlusi hoida Ühendkuningriik Euroopa Liidus.

Nr 145 • September 2015

Soome alistamisest šveitslaste pilgu läbi

Eestis käibiva romantilise käsitluse kohaselt hakkas Soome 1939. aastal idanaabrile vastu ega lasknud ennast alistada. Ja sellega oli tema saatus otsustatud.

Nr 145 • September 2015

Venemaa igiomane loomus

Venemaast rääkides tavatsetakse tihti kasutada venelaste endi ütlust, et Venemaad ,,mõistusega ei võta ja arssinaga ei mõõda". Siiski, nii võib see olla tõene neile, kes Venemaad, tema ajalugu ja kultuuri lähemalt ei tunne. Eriti kehtib see Lääne uurijate/hindajate suhtes, kes Lauri Mälksoogi hinnangul tunnevad vene ühiskonda tunduvalt halvemini kui vene uurijad Lääne ühiskonda. Lauri Mälksoo on vene keele, ühiskondlikku mõtte ja õigusajaloo ning nende esindajate hea tundjana võtnud ette analüüsi pikal ajateljel ning see on andnud üsna veenva üldistuse selle mõistmiseks, miks Venemaa on, nagu ta on ja käitub nii, nagu ta käitub.

Nr 145 • September 2015

Oi kuidas luiskab

Nr 145 • September 2015