Heidi Mõttus

Heidi Mõttus on Aberdeeni Ülikooli poliitika ja rahvusvaheliste suhete 4. aasta üliõpilane ning alates 2015. aasta juulist Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse praktikant. Ta on elanud kolm aastat Šotimaal ning valdab šoti gaeli keelt.  Spetsialiseerunud eelkõige küberjulgeolekule, Venemaa välispoliitikale ning rahvusvaheliste suhete teooriale. Küberjulgeolek on ka tema põhiline uurimisvaldkond praktikandina kaitseuuringute keskuses. /2015

Autori artiklid