Rait Maruste
Autor
Rait Maruste
Riigikogu liige (Reformierakond)
Teemad:
Viimati uuendatud: 05. september 2015, 09:14
Lauri Mälksoo. Russian Approaches to International Law (Vene käsitlused rahvusvahelisest õigusest). Oxford University Press, 2015.

Venemaast rääkides tavatsetakse tihti kasutada venelaste endi ütlust, et Venemaad ,,mõistusega ei võta ja arssinaga ei mõõda". Siiski, nii võib see olla tõene neile, kes Venemaad, tema ajalugu ja kultuuri lähemalt ei tunne. Eriti kehtib see Lääne uurijate/hindajate suhtes, kes Lauri Mälksoogi hinnangul tunnevad vene ühiskonda tunduvalt halvemini kui vene uurijad Lääne ühiskonda. Lauri Mälksoo on vene keele, ühiskondlikku mõtte ja õigusajaloo ning nende esindajate hea tundjana võtnud ette analüüsi pikal ajateljel ning see on andnud üsna veenva üldistuse selle mõistmiseks, miks Venemaa on, nagu ta on ja käitub nii, nagu ta käitub.

Nr 145 • September 2015