Ago Raudsepp
Autor
Ago Raudsepp
Tartu Ülikooli doktorant
Teemad:
Viimati uuendatud: 05. september 2015, 09:13
Seikko Eskola. Demokratia diktaattorien varjossa. Suomen vaikea 1940-luku eurooppalaisin silmin. Atena Kustannus Oy, Keuruu 2014. 320 lk

Eestis käibiva romantilise käsitluse kohaselt hakkas Soome 1939. aastal idanaabrile vastu ega lasknud ennast alistada. Ja sellega oli tema saatus otsustatud.

Nr 145 • September 2015