Jäta menüü vahele

Diplomaatia

Hirmu eest lootusesse joosta

Nr 81 • Mai 2010

Hirmu eest lootusesse joosta

Paigal püsimiseks on vaja väga kiiresti joosta, kõlas üks õppetunde, mille Alice sai seigeldes peeglitagusel maal. Lennart Meri tavatses kasutada seda Lewis Carrolli tsitaati, kui kõneles Eestist: selleks, et säilitada 1990. aastate alguses avanenud soodne olukord, ei piisanud selle lihtsast nautimisest, vaid tarvis oli tormiliselt tegutseda, et ankurdada end Lääne institutsioonidesse ning selle kaudu oma soodne seisund põlistada.

Nr 81 • Mai 2010

Säästurežiimil julgeolek - NATO ressursipeeglis

Eesmärke saab edukalt realiseerida vaid juhul, kui liitlasriigid tajuvad ühiselt ohtude tõsidust ja väljendavad poliitilist tahet, nõustudes vajalike võimete väljaarendamiseks üheskoos senisest rohkem investeerima.

Nr 81 • Mai 2010

Poola ja raketitõrje: omandatud ja omandamata õppetunnid

Tõsine debatt Poola Ühendriikide-poliitika teemal raketitõrjejärgsel perioodil ei ole enam lihtsalt välditav.

Nr 81 • Mai 2010

Rahvas sõjas. Väikeriigi võimalus olla suurem suurriigist

Strateegilised mõjutusoperatsioonid oleksid Eesti võimalus teha midagi suurt suhteliselt väheste ressurssidega.

Nr 81 • Mai 2010

Võimalus lunastada pilet järgmisesse aastasse

Afganistanis on saabunud otsustavad ajad ja vaatamata rohketele riskidele tuleb loota, et seekord läheb õnneks.

Nr 81 • Mai 2010

Kas Kreeka kriis toimub Schumani plaani kohaselt?

Isegi, kui Euroopa on kriisis - milles võib kahelda -, siis on see kui mitte sisse planeeritud, siis teatud ulatuses ennustatav ja võib-olla et isegi oodatud kriis.

Nr 81 • Mai 2010

Kaotatud naabrid

Miks Poolal tuleb Baltikum uuesti avastada.

Nr 81 • Mai 2010

Universaalsed inimõigused horisondil lävepakuks julgeoleku tagamisel

Kas terrorismivastase võitluse mõju inimõigustele on pikaajaliselt sama negatiivne, kui näitas lõppev kümnend, või võib rahvusvaheline üldsus loota, et mõõna ületamiseks koondatud jõud pikas perspektiivis kiirendavad edasiminekut?

Nr 81 • Mai 2010

NATO uuendamine: osa suuremast pildist

Me peame enda põlvkonna ajal tegema sama, mida tegi eelnev põlvkond meile: panema aluse rahvusvahelisele korrale, mis toetaks eelseisvatel aastakümnetel demokraatia ja turumajanduse arengut ning ülemaailmset julgeolekut.

Nr 81 • Mai 2010

Venemaa, NATO ja uus strateegiline kontseptsioon

Õigel moel rakendatuna võib strateegiline kontseptsioon muuta liitlaste suhtumise Venemaasse ühtseks, luua selgust NATO kavatsustesse Moskva suhtes ning panna aluse konstruktiivsematele suhetele tulevikus.

Nr 81 • Mai 2010

Islandi säästmine ja päästmine

Icesave on saanud panganduskrahhi suuremakski sümboliks kui Parex Banka või Lehman Brothers. Just sellesse imelisse, igavesti raha tootvasse süsteemi paigutasid kõrge intressilubaduse mõjul oma raha Hollandi, Suurbritannia ja ka Saksa hoiustajad. Mis juhtus, on hästi teada, kuid selgust pole viisis, mil moel tekkinud olukord ära klaarida.

Nr 81 • Mai 2010

Mida Eesti võiks õppida Iisraelilt

Raamatu "Start-Up Nation. The Story of Israel's Economic Miracle" autorid Dan Senor ja Saul Singer analüüsivad, miks on Iisraeli majandus eriti infotehnoloogia vallas viimase kümne aasta jooksul tohutult kiiresti arenenud, miks on pea kõikidel maailma suurtel IT-firmadel Iisraelis oma uurimis- ja arenduskeskused, miks on Iisraeli investeeritud riskikapitali protsent ja start-up (st alustavate) ettevõtete hulk ühe inimese kohta maailma suurim - ja kuidas see kõik on seotud Iisraeli kaitseväega.

Nr 81 • Mai 2010

NATO medpunktis

Nr 81 • Mai 2010