Jäta menüü vahele

Diplomaatia

Balti kolmainsus

Nr 80 • Aprill 2010

Balti kolmainsus

Eestit, Lätit ja Leedut ühe ning sarnasena käsitlevale, enamasti välisvaatleja peast ja sulest pärit mudelile oponeeriva mõtteloogika kohaselt pole Balti riikidel õigupoolest kuigi palju ühist. Ühised on geograafiline asukoht, kunagine annekteerimine Nõukogude Liidu poolt ning iseseisvuse taastamine pärast Nõukogude Liidu varisemist - suurem osa ülejäänust on pigem eristav kui liitev ja ühisosaline. Isegi termin "Baltimaad" on erinevatel ajalooperioodidel omanud erinevat sisu, hõlmates mitte nii ammusel ajal näiteks ka Poolat ja Soomet.

Nr 80 • Aprill 2010

Euroliidu liikmesus, masu ja Läti sisu*

Sügisesed valimised on Lätis erilise tähtsusega.

Nr 80 • Aprill 2010

Leedu energiajulgeolek pärast Ignalina tuumaelektrijaama sulgemist

Leedu energiapoliitika põhisuunaks on ka edaspidi kindel soov olla tuumaenergiariik, uue tuumajaama rajamine suurendaks omakorda ka kogu piirkonna energiajulgeolekut.

Nr 80 • Aprill 2010

Avalikkuse suhtumine Leedu relvajõudude muutumisse

Kuvand, mille kohaselt sõdur kaitseb kodumaad kus tahes maailma nurgas, on Leedu ühiskonnale veel päris võõras.

Nr 80 • Aprill 2010

Läti välispoliitika: edasi läbi raskete aegade

Edukas välispoliitika on võimalik ainult siis, kui vahendid ja eesmärgid on tasakaalus. Viimastel aastatel on Läti välispoliitikas vahendid kippunud eesmärkide ees domineerima.

Nr 80 • Aprill 2010

In Memoriam: Lech Kaczyński

Sel kuul toimunud õnnetus on kohutav. Kuid see ei kalluta Poolat teelt edu suunas - teelt, millest tema naabritel on ainult võita.

Nr 80 • Aprill 2010

Kas Leedu välispoliitika muutub isikukeskseks?

Nõrga valitsuse tõttu on Leedu välispoliitikas hakanud tooni andma isikupärasem presidendistiil. President rõhutab retoorikat ja stiili, aga sisu pole veel kuigi selge.

Nr 80 • Aprill 2010

Leedu: uued luuad, vanad probleemid

Ühiskonna ootus, et poliitilises eliidis ja üldse poliitikas toimuksid tegelikud muutused, on väga kõrge. Kõik on suunanud pilgud presidendile.

Nr 80 • Aprill 2010

Balti energia ja julgeolek

Praeguseid energiapoliitilisi otsuseid tunnetatakse alles ülejärgmiste valimiste ajal.

Nr 80 • Aprill 2010

Nord Stream: Eesti kaotatud lahing

Kas Eestit pimestas unistus "põhjamaisest solidaarsusest", arvamus, et eriti Rootsi järgib Eesti julget eeskuju ja blokeerib torujuhtme?

Nr 80 • Aprill 2010

Eesti lähimad sõjalised liitlased

Läti ja Leedu kaitsereforme tuleb tähelepanelikult jälgida. Neid ei ole mõtet väga kiiresti ei hukka mõista ega heaks kiita.

Nr 80 • Aprill 2010

Jahe kevad, kuum sügis: mõned tähelepanekud Läti poliitikaelust

Lätis, kus asjad pole sageli sellised, nagu nad võivad paista, on käesolevat kevadet tervitatud kui stabiilsuse ja konsolideerumise aega.

Nr 80 • Aprill 2010

Baltic Medvedev look-alike

Nr 80 • Aprill 2010
arrow_back
Nr 81
Mai 2010
Nr 79
Märts 2010
arrow_forward