Rene Toomse

Rene Toomse on teeninud Eesti Kaitseväes, avaldanud eesti ajakirjanduses mitmeid sõjandusega seotud artikleid. Eelmisel aastal kaitses ta Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis doktoritöö „Defending Estonia in Peace and War. Retaining a Small State Near Aggressive Neighbor by Utilizing Unconventional Strategies / Kaitstes Eestit rahus ja sõjas. Väikeriigi julgeoleku tagamisest agressiivse naaberriigi läheduses, kasutades mittekonventsionaalseid strateegiaid“. /2016

Autori artiklid