mai 20, 2010

Rahvas sõjas. Väikeriigi võimalus olla suurem suurriigist

Strateegilised mõjutusoperatsioonid oleksid Eesti võimalus teha midagi suurt suhteliselt väheste ressurssidega.

Strateegilised mõjutusoperatsioonid oleksid Eesti võimalus teha midagi suurt suhteliselt väheste ressurssidega.


www.dtic.mil/doctrine/jel/service_pubs/mcdp1.pdf 3 Guardian, The economic impact of the Treaty of Versailles, www.guardian.co.uk/world/2009/sep/05/versail-les-s… 4 Liang, Xiangsui, Unrestricted Warfare, lk 215. Beijing: PLA Literature and Arts Publishing House, 1999, www.terrorism.com/documents/TRC-Analysis/unrestric… 5 Lind et al., The Changing Face of War – Into the Fourth Generation, Marine Corps Gazette, October 1989. NB! Teooria on kogunud ka hulgaliselt kriitikat, kuid autori arvates on see hea vahend lihtsustatult aru saada, kuidas sõjapidamine on tehniliselt ja ideoloogiliselt arenenud.
6 FMFM-1A, Fourth generation war, lk 86, www.scribd.com/doc/26001318/FMFM-1A-4th-Generation… 7 CNN, Spain plans quick pullout of Iraq, www.cnn.com/2004/WORLD/europe/04/18/spain.withdraw… 8 Frans P. B. Osinga, Science, Strategy and War: The Strategic Theory of John Boyd, lk 132. Paperback 2007.
9 Mikkel V. Rasmussen, The Risk Society at War. Terror, Technology and Strategy in the Twenty-First Century, lk 166168. Cambridge University Press, 2006.
10 David Kilcullen, The Accidental Guerrilla. Fighting Small Wars in the Midst of a Big One, lk 13. Oxford University Press 2009.
11 ISAF Commander’s Counterinsurgency Guidance, www.nato.int/isaf/docu/official_texts/counterin-su… 12 Supreme Allied Commander, Transformation, Future Security Environment, lk 13-17, www.act.nato.int/media/Multiple_Futures/ACTFutureS… 13 USATODAY, Madrid train bombings probe finds no al-Qaeda link, www.cnn.com/2004/WORLD/europe/04/18/spain.withdraw… 14 John Kerry, Testing Afghanistan Assumptions. The lesson of Vietnam is don’t commit troops without a clear strategy, online.wsj.com/article/SB1000142405274870447150457… 15 Montgomery McFate, The Military Utility of Understanding Adversary Culture, Joint Forces Quarterly, No. 38:42-48 Summer 2005, at www.dtic.mil/doctrine/jel/jfq_pubs/1038.pdf 16 David Kilcullen, The Accidental Guerrilla. Fighting Small Wars in the Midst of a Big One, lk 21Oxford University Press 2009.
17 Al Qaeda manual, www.fas.org/irp/world/para/aqmanual.pdf 18 Rid Thomas and Hecker Marc, War 2.0 Irregular Warfare in the Information Age, lk 3. Praeger Security International, London, 2009.
19 Siobhan Gorman et al., Insurgents hack U.S. Drones, online.wsj.com/article/SB126102247889095011.html?m… 20 Carl Von Clausewitz, On War, lk 90. Princeston University Press 1989.
21 Montgomery McFate, Anthropology and Counter-insurgency: The Strange Story of their Curious Relationship, Military Review, March/April 2005, http:// www.army.mil/professionalwriting/volumes/volume3/ august_2005/7_05_2.html
22 David Kilcullen, The Accidental Guerrilla. Fighting Small Wars in the Midst of a Big One, lk 13. Oxford University Press, 2009.
23 Allied Joint Publication 3.10, Allied Joint Doctrine for Information Operations, 4th Study Draft, 2006, lk 1-8.
24 Steven Metz, Rethinking Insurgency, lk 53, http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB790.pdf
25 David Kilcullen (), The Accidental Guerrilla. Fighting Small Wars in the Midst of a Big One, lk 25. Oxford University Press 2009.
26 John F Kerry et al, Tora Bora revisited: How we failed to get Bin Laden and why it matters today, lk 20, foreign.senate.gov/imo/media/doc/Tora_Bora_Re-port… 27 Autori isiklik kogemus Kandahari provintsist: Vesteldes kohalikega ühes külas, tuli juttu hiljutisest ameeriklaste humanitaarabist. Külavanem oli selle vastuvõtja ja kogu kraami linna turule viinud. Inimesed olid rõõmsameelsed ja ei saanud aru, et sellega oleks midagi valesti olnud – see ongi tava nende kogukonnas. Külavanem on kõigutamatu autoriteet ja oma inimeste hulgas kõrgelt hinnatud. NB! Siiski ei pruugi selline tava olla universaalne terves Afganistanis, hõimudel on erinevad kombed ja arusaamad.
28 Selles on veendunud ka Saksamaa kaitseminister. Eesti Päevaleht, Ainult sõjaväega Afganistani konflikti ei võida, 11.12.2009, www.epl.ee/artikkel/484636 29 Stephanie Blair, Towards Integration? Unifying Military and Civilian ESDP Operations, www.isis-europe.org/pdf/2009_artrel_272_esr44-civm… 30 Arengufond, Eesti Infotehnoloogia tulevikuvaa-ted, lk 17-19, www.arengufond.ee/upload/Editor/EST_IT/Eesti_Infot… 31 Elu24, Eesti ettevõtjad lähevad Iraaki, 26.01.2010, www.e24.ee/?id=216695

Kommentaarid puuduvad.


Lisa kommentaar