Autor
Toms Rostoks
politoloog
Teemad:
Viimati uuendatud: 11. oktoober 2011, 09:38

Erakorralised parlamendivalimised kõrvaldasid oligarhid, kuid ei muutnud poliitilist süsteemi.

Nr 98 • Oktoober 2011

Edukas välispoliitika on võimalik ainult siis, kui vahendid ja eesmärgid on tasakaalus. Viimastel aastatel on Läti välispoliitikas vahendid kippunud eesmärkide ees domineerima.

Nr 80 • Aprill 2010