Autor
Aarne Ermus
kolonel
Teemad:
Viimati uuendatud: 01. aprill 2010, 14:38

Läti ja Leedu kaitsereforme tuleb tähelepanelikult jälgida. Neid ei ole mõtet väga kiiresti ei hukka mõista ega heaks kiita.

Nr 80 • Aprill 2010