aprill 29, 2010

Leedu energiajulgeolek pärast Ignalina tuumaelektrijaama sulgemist

Leedu energiapoliitika põhisuunaks on ka edaspidi kindel soov olla tuumaenergiariik, uue tuumajaama rajamine suurendaks omakorda ka kogu piirkonna energiajulgeolekut.

Leedu energiapoliitika põhisuunaks on ka edaspidi kindel soov olla tuumaenergiariik, uue tuumajaama rajamine suurendaks omakorda ka kogu piirkonna energiajulgeolekut.


ec.europa.eu/ energy/infrastructure/bemip_en.htm.
2 Kavandatav uus tuumajaam asub otse suletud Ignalina tuumajaama kõrval Visaginases.
3 Elektritootmise suurendamise vajadusi on näidanud mitmed uuringud. Uue tuumajaama rajamine on mõistlik nii majanduslikult, tehniliselt, keskkonnaalaselt kui ka õiguslikult, järeldas uuring, mille sooritasid koos Leedu (AB Lietuvos energija), Läti (AS Latvenergo) ja Eesti (Eesti Energia AS) energiakompaniid. Hiljem kiitis need järeldused heaks rahvusvaheline konsortsium, mida juhib investeerimispank N M Rothschild & Sons, mis töötas välja uue tuumajaama projekti äri- ja finantsmudeli.
4 Projekti etappe viiakse ellu vastavalt uue tuumajaama suunavale arengu- ja rakenduskavale, mis on osa Leedu uue tuumaelektrijaama strateegilistest rakendussuunis-test, mille Leedu valitsus kiitis heaks otsusega nr 300 22. aprillil 2009: www.vae.lt/files/resolution_no_300.doc.
5 Täpsemat teavet uue tuumajaama kohta leiab veebilehe-küljelt www.vae.lt/en.
6 Economic Recovery: Second batch of 4-billion-euro packa-ge goes to 43 pipeline and electricity projects. Brüssel, 4. märts 2010, europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=I….
7 Heinz Hilbrecht. Opening – Introductory remarks. TEN-E Information Days, ec.europa.eu/energy/infrastructu-re/events/doc/201….
8 Elektrituru arengukava, mille Leedu valitsus kiitis heaks otsusega nr 740 8. juulil 2009.

Kommentaarid puuduvad.


Lisa kommentaar