aprill 29, 2010

Avalikkuse suhtumine Leedu relvajõudude muutumisse

Kuvand, mille kohaselt sõdur kaitseb kodumaad kus tahes maailma nurgas, on Leedu ühiskonnale veel päris võõras.

Kuvand, mille kohaselt sõdur kaitseb kodumaad kus tahes maailma nurgas, on Leedu ühiskonnale veel päris võõras.


www.kam.lt/accessibility/index.php/en/154585/ , 02 09 2009.
4 The Military Defense Strategy of the Republic of Lithuania 2004. www.kam.lt/EasyAdmin/sys/files/muitary%20strategy…., 03 04 2009.
5 Artiklis on kasutatud andmeid, mis on saadud järgmistest küsitlustest: 2007. aasta juunis Leedu-Briti turu- ja avaliku arvamuse uuringute kompanii korraldatud 1019 inimese küsitlus; 2008. aasta mais korraldatud noorte ja meeste vanuses 15-30 küsitlus; 2009. aasta mais-juunis korraldatud elukutseliste lihtsõjaväelaste küsitlus.
6 Interview No. 1. – Issues of Relationship of NCOs and soldiers. Report of Survey. Vilnius, Lithuanian Military Academy, 2003.
7 Manigart, P. Risks and Recruitment in Postmodern Armed Forces: The Case of Belgium. – Armed Forces and Society, 2005; 31; 559-581, afs.sagepub.com/cgi/content/abstract/31/4/559.

Kommentaarid puuduvad.


Lisa kommentaar