Autor
Ažygimantas Vailienas
riigiametnik
Teemad:
Viimati uuendatud: 10. aprill 2010, 12:13

Leedu energiapoliitika põhisuunaks on ka edaspidi kindel soov olla tuumaenergiariik, uue tuumajaama rajamine suurendaks omakorda ka kogu piirkonna energiajulgeolekut.

Nr 80 • Aprill 2010