Jäta menüü vahele

Diplomaatia

Kolmas, kõige idapoolsem Euroopa

Nr 40 • Detsember 2006

Kolmas, kõige idapoolsem Euroopa

Euroopa kui geograafiline mõiste ja Euroopa kui poliitiline mõiste ei lange omavahel kokku, tõdeb käesolevas Diplomaatias Jüri Adams ning ristib “kolmandaks Euroopaks” kõik maad ja riigid, mis jäävad Venemaa, Valgevene, Ukraina ja Moldova läänepiirist ida poole.

Nr 40 • Detsember 2006

Euroopa Liit ja idanaabrid

Euroopa Liidu uued liikmesriigid peaksid rohkem pingutama selle nimel, et töötada välja kogu Euroopale vastuvõetav idanaabruse strateegia, ning hankima kannatlikult sellele toetust vanade liikmesriikide hulgas.

Nr 40 • Detsember 2006

Kolmas Euroopa ja Eesti

Jüri Adams küsib, kuhu pürib kolmas Euroopa, maad ja riigid, mis jäävad Venemaa, Valgevene, Ukraina ja Moldova läänepiirist ida poole, ning kuidas saab Eesti neid aidata.

Nr 40 • Detsember 2006

Surnuksvaikimise ohus riik

Marianne Mikko leiab, et Moldova probleemid võiksid olla meile Eestis sama olulised kui Gruusia mured. Mis sest, et üks on kuvandi loomisel pisut edukam kui teine.

Nr 40 • Detsember 2006

Euroopa väljakutsed

Praegu on tegemist viimaste aastakümnete kõige keerulisema rahvusvahelise olukorraga, mis nõuab meilt järjest rohkem.

Nr 40 • Detsember 2006

Iraani pommitatakse. Afganistan kaotatakse. Venemaa on peamine

Mõjuka ajaloolase, rahvusvaheliste suhete ja sõjalise strateegia eksperdi Edward N. Luttwaki sõnutsi on Lääne üheks peamiseks strateegiliseks probleemiks autoritaarne Venemaa, mitte aga juba ette kaotatud Afganistani konflikt või järgmisel aastal pommirünnakute alla sattuv Iraan.

Nr 40 • Detsember 2006

Saksa salapolitsei Eestis ja eestlased Saksa salapolitseis

Ruth Bettina Birni raamat Julgeolekupolitseist Eestis aastatel 1941 – 1944 oli paar kuud Saksamaal müügil olnud, kui teade sellest jõudis Eesti avalikkuseni. Nimelt retsenseeris Christian Hartmann raamatut Frankfurter Allgemeine Zeitungi 4. septembri numbris. Selle suure lehe raamatuarvustusi jälgivad ka Eesti väljaannete toimetused ning Hartmanni arvustuse põhjal tehti mitu uudist ka meie meedias.

Nr 40 • Detsember 2006

Uhiuuest välisteenistuse leksikonist

Novembri keskel, just välisministeeriumi (VM) 88. sünnipäeval, esitleti veel trükilõhnalist raamatut “Eesti välisteenistus. Biograafiline leksikon 1918 – 1991”. Selle on kokku pannud VM arhivaar Triin Mulla, riigiarhiivi arhivaar Peep Pillak, VM nõunik Jüri Trei ja VM raamatukogu juhataja Heini Vilbiks. Leksikoni koostamine algas juba 2003. aastal. Etteruttavalt tuleb kinnitada, et üle kolme aasta kestnud töö on andnud väga hea resultaadi.

Nr 40 • Detsember 2006

Julm mürgine võrgustik

Nr 40 • Detsember 2006