Autor
Simonas Klimanskis
magistrant
Teemad:
Viimati uuendatud: 11. september 2012, 09:21

Visaginase tuumaelektrijaam hoiaks energiajulgeoleku ja majandusliku konkurentsivõime tasakaalus.

Nr 109 • September 2012