Emmet Tuohy
Autor
Emmet Tuohy
Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse koosseisuväline teadur
Teemad:
Viimati uuendatud: 01. november 2013, 00:00

Kolm väikest piiririiki saavad aidata Euroopa Liitu kahe võtmetähtsusega ülesande lahendamisel: Euroopas energia ühisturu loomisel ning ühtse, vaba ja lõimunud Euroopa lõplikul kindlustamisel.

Nr 117 • Mai 2013

Tuleb loobuda ideest, et Euroopa väärtused suudavad mingil moel levida meie maailmajaost kaugemale ning tuua kaasa Portugalist Vaikse ookeanini ulatuva õitsengu- ja progressivööndi.

Nr 123 • November 2013

Prantsusmaa sekkumine Malis on seni näidanud, et lääneriigi sõjategevus relvastatud islamistliku rühmituse vastu võib endiselt olla edukas – tingimusel, et eesmärgid ei ületa võimeid.

Nr 113/114 • Veebruar 2013