Vladimir Sazonov

Tartu Ülikooli vanemteadur

Vladimir Sazonov töötab Sisekaitseakadeemias sisejulgeoleku teadurina ja Tartu Ülikoolis Vana Lähis-Ida uuringute vanemteadurina. Tal on doktorikraad ajaloos. Täiendanud ennast Göttingenis, Baselis, Moskvas, Istanbulis jm. Õppinud Lähis-Ida ajalugu. Avaldanud artikleid välisajakirjanduses ja ka Diplomaatias. /2019

Autori artiklid