juuni 16, 2011

Debatt

Ajaloo lõpu lõpp?

Ajaloo lõpu lõpp?


www.wesjones.com/eoh.htm , vaadatud 06.06.2011.
3 David Waines, Sissejuhatus islamisse, Avita, 2003, lk 314–315.
4 Freedom in the World – Electoral Democracies, Freedom in the World Comparative and Historical Data, Freedom House. Internetis kättesaadav aadressil www.freedomhouse.org/images/File/fiw/historical/El…, vaadatud 06.06.2011.
5 Freedom in the World Country Ratings, Freedom in the World Comparative and Historical Data, Freedom House. Internetis kättesaadav aadressil www.freedomhouse.org/images/File/fiw/historical/Co…, vaadatud 06.06.2011.
6 Fukuyama, The National Interest, lk. 3.
7 Fukuyama, The National Interest, lk. 4–5.

Kommentaarid puuduvad.


Lisa kommentaar