Jäta menüü vahele

Diplomaatia

Aitäh, Lennart! Ja hüvasti.

Nr 31 • Erinumber, märts 2006

Aitäh, Lennart! Ja hüvasti.

Enam ei ole kuidagi võimalik väita, nagu oleks Eestil õnnetu ajalugu, kus üks mitte-vedamine jälitab teist - sest julma ja rahutu 20. sajandi lõpukümnendil oli just Eesti see, kellel oli täiesti uskumatult palju õnne. Rohkem kui vist kellel tahes meie saatusekaaslastest. Väga oluline osa sellest vedamisest kandis nime Lennart Meri.

Nr 31 • Erinumber, märts 2006

Lennart Meri Eesti välispoliitikas

Läbi raskuste ja raadiosegajate omandet välispoliitilise haridusega osutus just Meri selleks ootamatuks kujuks, kes lõi lääneriikide soovkujutelma Balti riikide püüdlusist täiesti segi.

Nr 31 • Erinumber, märts 2006

Eestlastevaheline diplomaatia: Lennart Mere ainulaadne panus 1991. aastal

Lennart Meri sai aru nii sellest, kui keeruline on rajada silda Arnold Rüütli ja Ernst Jaaksoni vahele, kui ka sellest, kui oluline on see sild siiski rajada.

Nr 31 • Erinumber, märts 2006

Mälestuskilde Lennart Merest ja NATO laienemisest

Baltimaade vastu nii sageli julm olnud ajalugu avas 1990. aastatel ukse, mis võimaldas kolmel Balti riigil ühineda läänega. Ent ilma Lennart Mere moodi liidriteta võinuks see võimalus ikkagi kasutamata jääda.

Nr 31 • Erinumber, märts 2006

Lennart Mere lahkumisega seoses

Lennart Meri tõi rahvusvahelise mõõtme mõistmise sisepoliitiliste otsustajateni tugevamini kui keegi teine.

Nr 31 • Erinumber, märts 2006

"Lootusetuid olukordi ei ole olemas"

Iseseisva Eesti ajalugu peeti pärast 1941. aastat lõppenuks - vaid inimesed nagu Lennart Meri uskusid, et iseseisvust oleks saanud säilitada ja pidi saama taastada.

Nr 31 • Erinumber, märts 2006

Eurooplane Lennart

Mitte ettevaatlikud ja täpsed diplomaatilised käigud ei innustanud Merd ega andnud tema sõnadele usaldusväärsust, vaid moraalne jõud, mille taga seisid sügavad veendumused selle osas, mis on meie ajastul õige ja mis väär.

Nr 31 • Erinumber, märts 2006

Lennart ja ajakirjanikud

Mul oli tunne, nagu oleks ma paavsti enda isiklik sõber, kirjeldab Edward Lucas suhtlemist Lennart Merega.

Nr 31 • Erinumber, märts 2006

Lennart Meri kui diplomaat

Lennarti aktiivne tegevus maailmas on jätnud kuvandi Eestist kui vanast lääne demokraatiast, millel on läbipõimunud vaimne side muu Euroopaga, mis osaleb probleemide lahendamisel ja on edukas, mitte hall ja tavapärane.

Nr 31 • Erinumber, märts 2006

Vaistlik koostööpooldaja: Lennart Meri ja rahvusvahelised organisatsioonid

Tundub, et Lennart Mere usk institutsioonidesse oli vaistlik. Ent kas vaist on tegelikult midagi muud kui kõigi meelte, info ja kogemuste intensiivne koosrakendamine?

Nr 31 • Erinumber, märts 2006