Autor
Max Jakobson
ajaloolane
Teemad:
Viimati uuendatud: 10. mrts 2006, 21:01

Iseseisva Eesti ajalugu peeti pärast 1941. aastat lõppenuks - vaid inimesed nagu Lennart Meri uskusid, et iseseisvust oleks saanud säilitada ja pidi saama taastada.

Nr 31 • Erinumber, märts 2006