Jäta menüü vahele

Diplomaatia

NATO on reaalsus

Nr 7 • Aprill 2004

NATO on reaalsus

Lipukiri "Üks kõigi, kõik ühe eest!" kehtib Eesti jaoks alates esmaspäevast, 2004. aasta 29. märtsist ehk hetkest, mil Eesti liitumisleping NATOga deponeeriti Washingtonis. See on ilus kingitus kogu Eesti rahvale, meie julgeolekule, aga ka samal päeval oma 75. sünnipäeva tähistavale president Lennart Merile. Me võime ju arutleda selle üle, kas ja kuivõrd suurt rolli mängib üks või teine isik ajaloos, ent eestlased on NATOsse saamise puhul kahtlemata suuresti tänu võlgu Lennart Merile.

Nr 7 • Aprill 2004

Sakslasest eurooplase Euroopa integratsiooni visioon

Euroopa läheneb 2004. aasta 1. maile - kuupäevale, mis talletatakse kunagi meie konfliktidest lõhestatud maailmajao ajalooraamatutesse. Kesk- ja Ida-Euroopa uued iseseisvad riigid, mis olid alles hiljuti Nõukogude Liidu rõhumise all, ühinevad vabalt oma õnnelikumate Lääne-Euroopa partneritega Euroopa Liidus. Meie kohal võlvuva Euroopa Liidu ühiskatuse all võivad nad esmakordselt ajaloos ühendada oma ressursid ja seega oma saatuse ELi seniste liikmetega, aidates kaasa meie kõigi paremale tulevikule. Seeläbi panevad nad ELi institutsioonid karmilt proovile, sest kunagi varem pole liiduga ühinenud nii palju riike korraga. Samuti pole kunagi varem ELis olnud nii suurt ületamist vajavat majandusliku ja sotsiaalse arengu lünka. Ja et teha asi veelgi väljakutsuvamaks - ELi idasuunaline laienemine toimub märkimisväärsete majandusraskuste ajal.

Nr 7 • Aprill 2004

NATOga ühinemine tähendab ka ühinemist NATO-Venemaa Ühisnõukoguga

Eesti ja teiste Balti riikide ühinemine NATOga on tähtis sündmus nii Euroopa kui ka transatlantilise julgeoleku seisukohast. Lisaks sellele, et see samm sümboliseerib külma sõja aegsete eraldusjoonte kustumist Euroopa kontinendil, kannab see endas nii mõndagi paljulubavat NATO tuleviku jaoks. Arvatavalt aitab Balti riikide liikmelisus kinnistada tugevaid transatlantilisi suhteid NATO sees ning annab üle ilma toimuvate NATO koalitsioonioperatsioonide toetuseks olulisi "nišivõimeid".

Nr 7 • Aprill 2004

Muutustest Eesti julgeolekukontseptsioonis pärast 2004. aasta 2. aprilli

Viimased viisteist aastat on Eestis eelisarendatud traditsioonilisi julgeolekumeetmeid: loodud on toimiv diplomaatia ja riigikaitseks üles ehitatud kaasaegsed NATO standarditele vastavad relvajõud. On tehtud kõik, mida on vaja selleks, et olla iseseisev riik ning astuda NATOsse ja Euroopa Liitu. Sisejulgeolek on pälvinud vähem kontseptuaalset tähelepanu ja seda on ka tagasihoidlikumalt rahastatud, mis sellel perioodil oli mõistetav ja andestatav. Praeguseks on aga vajadus kaasaegsema riikliku julgeolekutagatiste süsteemi järele ilmne.

Nr 7 • Aprill 2004

"Superpresidentalismi" ohud - Voronin, Putin ja Moldova rahvuslikud huvid

Aastal 1939 sõlmitud pakt ja sellele järgnenud Balti riikide, Lääne-Ukraina ja Moldaavia annekteerimine Teise maailmasõja alguses aitas sillutada teed nn välisimpeeriumi loomisele ning Kesk- ja Ida-Euroopa kommunistlike režiimide jõustamisele aastatel 1945 - 48.

Nr 7 • Aprill 2004

Voldemort ja Iraak

Praeguses Euroopas on raske leida inimest, kes ei peaks end spetsialistiks Iraagi küsimuses. Nii tublid ajakirjanikud, humanistidest mõtlejad kui ka rahvamassid teavad täpselt kui mitte päris seda, mida Iraagis teha tuleks, siis vähemalt seda, mida Bush ja ameeriklased seal valesti on teinud. Iraagist endast või iraaklastest ei teata tavaliselt seejuures midagi. Nende käekäigu vastu tegelikult huvi ei tunta, olulisem tundub olevat "lollile Bushile" koht kätte näidata.

Nr 7 • Aprill 2004

Ühtne Ladina-Ameerika? Ei ja jah

Paljudele eurooplastele paistab Lõuna-Ameerika hiiglasuur kontinent ühtsena, kuid arvamus ühe rahvusgrupi kohta võib, aga ei pruugi kehtida kõikide kontinendi elanike puhul. Vastab tõele, et Ladina-Ameerika riikide elanikel on palju ühist nagu katoliiklus, romaani keelte kasutamine (hispaania ja portugali keel), elanikkond koosneb põlisrahvast ja immigrantide järeltulijatest, vaesus jne.

Nr 7 • Aprill 2004

Raamat: Estonian Foreign Policy Yearbook.

Eesti Välispoliitika Instituut (EVI) tuli 2003. aastal välja meeldiva üllatusega. Ilmus "Eesti välispoliitika aastaraamat". Aastaring on täis ning ilmumas on uus üllitis, mis kannab aastaarvu 2004.

Nr 7 • Aprill 2004

Raamat: The New Northern Security Agenda: Perspectives from Finland and Sweden.

Aastast 1809 pole Soome ja Rootsi kunagi teineteisele lähemal olnud kui nüüd. Tõdenud seda, alustab Bo Huldt sissejuhatust. Retsenseeritav aastaraamat on selle tõdemuse resultaat.

Nr 7 • Aprill 2004

Raamat: Anne Applebaum. Gulag: A History.

Washington Posti kolumnisti Anne Applebaumi ajendas Gulagist kirjutama tõdemus, et natside kuriteod on põhjalikult läbi uuritud ja hukka mõistetud, kuid kommunistliku terrorirežiimi inimvaenulikku olemusse suhtutakse põhjendamatu leebusega. Venekeelse lühendi Gulag taga peituva esitab Applebaum kolmes osas. Ta alustab bolševike võimuletulekul loodud laagritega ja jälgib nende laienemist 1939. aastani.

Nr 7 • Aprill 2004
arrow_back
Nr 8
Mai 2004
Nr 6
Märts 2004
arrow_forward