Graeme P. Herd
Autor
Graeme P. Herd
George C. Marshalli nimelise Euroopa Julgeoleku-uuringute Keskuse teadur
Teemad:
Viimati uuendatud: 10. aprill 2004, 13:36

Tulevikku vaadates võib Venemaa jaoks ette näha kolme selgesti eristuvat alternatiivset tulemust, millest igaüks viib režiimini, mis edendab erinevat välispoliitikat ning avaldab sügavat mõju Euroopa ja üleilmsele julgeolekukorrale.

Nr 210 • September 2022

Aastal 1939 sõlmitud pakt ja sellele järgnenud Balti riikide, Lääne-Ukraina ja Moldaavia annekteerimine Teise maailmasõja alguses aitas sillutada teed nn välisimpeeriumi loomisele ning Kesk- ja Ida-Euroopa kommunistlike režiimide jõustamisele aastatel 1945 - 48.

Nr 7 • Aprill 2004