Autor
Graeme Herd
George C. Marshalli nimelise Euroopa Julgeoleku-uuringute Keskuse õppejõud
Teemad:
Viimati uuendatud: 10. aprill 2004, 13:36

Aastal 1939 sõlmitud pakt ja sellele järgnenud Balti riikide, Lääne-Ukraina ja Moldaavia annekteerimine Teise maailmasõja alguses aitas sillutada teed nn välisimpeeriumi loomisele ning Kesk- ja Ida-Euroopa kommunistlike režiimide jõustamisele aastatel 1945 - 48.

Nr 7 • Aprill 2004